Javni poziv za odobravanje eksperimentalnih odgojno-obrazovnih materijala

Rok: 16. kolovoza 2023.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Javni poziv za odobravanje eksperimentalnih odgojno-obrazovnih materijala za Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola: Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“.


REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr

KLASA: 602-09/23-01/00072
URBROJ: 533-06-23-0001
Zagreb, 7. srpnja 2023.

Na temelju članka 29. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20. i 151/22.) te članka 13. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, broj 116/18. i 85/22.), Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje

JAVNI POZIV
za dostavu eksperimentalnih odgojno-obrazovnih materijala za provedbu Eksperimentalnoga programa 
„Osnovna škola kao cjelodnevna škola - uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“

Sukladno članku 29. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20. i 151/22.), za provođenje eksperimentalnoga programa može se odobriti i korištenje odgovarajućih udžbenika ili odstupanje od redovitoga nastavnog plana i programa te organizacije rada ako to zahtijeva eksperimentalni program.
 
Ovim putem pozivamo sve zainteresirane nakladnike da svojim eksperimentalnim odgojno-obrazovnim materijalima sudjeluju u provedbi Eksperimentalnoga programa „Osnovna škola kao cjelodnevna škola - Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“ (u daljnjem tekstu: Eksperimentalni program) definiranoga Javnim pozivom školama (https://mzo.gov.hr/javni-poziv-osnovnim-skolama-za-podnosenje-prijava-za-sudjelovanje-u-eksperimentalnom-programu-osnovna-skola-kao-cjelodnevna-skola-uravnotezen-pravedan-ucinkovit-i-odrziv-sustav-odgoja-i-obrazovanja/5407).
 
Eksperimentalnim odgojno-obrazovnim materijalima smatraju se udžbenici i drugi odgojno-obrazovni materijali usklađeni s kurikulumima objavljenim na internetskim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja
(https://mzo.gov.hr/vijesti/cjelodnevna-skola/5409)
i Smjernicama za procjenu i odabir eksperimentalnih odgojno-obrazovnih materijala (KLASA: 602-01/23-01/00270, URBROJ: 533-06-23-0001, od 26. svibnja 2023.).
 
Najveća dopuštena cijena eksperimentalnih odgojno-obrazovnih materijala određena je člankom 11. Smjernica za procjenu i odabir eksperimentalnih odgojno-obrazovnih materijala. 
 
Zainteresirani nakladnici podnose Ministarstvu prijavu za odobravanje eksperimentalnih odgojno-obrazovnih materijala za nastavne predmete:
 
  • Prirodoslovlje za 1. i 5. razred osnovne škole 
  • Društvo i zajednica za 1. razred osnovne škole
  • Informacijske i digitalne kompetencije za 1. i 5. razred osnovne škole 
  • Praktične vještine za 1. razred osnovne škole 
  • Svijet i ja od 1. do 8. razreda osnovne škole
 
isključivo elektroničkim putem na adresu udzbenici@mzo.hr, najkasnije do 16. kolovoza 2023. godine.
 
Zahtjevu je potrebno priložiti:
 
  • pristup elektroničkome eksperimentalnome odgojno-obrazovnome materijalu za četiri osobe i/ili četiri primjerka tiskanoga eksperimentalnoga odgojno-obrazovnog materijala
  • izjavu o jezičnoj i grafičkoj uređenosti teksta
  • izjavu odgovorne osobe da odgovara za sve pogreške koje se pojave u eksperimentalnome odgojno-obrazovnome materijalu te da će ih otkloniti o vlastitome trošku.
 
Pri podnošenju Zahtjeva ne uplaćuje se pristojba.
 
Eksperimentalne odgojno-obrazovne materijale koje odobri Ministarstvo nakladnici dostavljaju školama koje sudjeluju u provedbi Eksperimentalnoga programa, sukladno čl. 10 Smjernica za procjenu i odabir eksperimentalnih odgojno-obrazovnih materijala.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs