Javni poziv za iskazivanje interesa stručnjaka za rad u radnim skupinama za reviziju kurikulumskih dokumenata za kvalifikacije dimnjačar, staklar i kozmetičar

Rok: 24. siječnja 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 023-03/20-06/00010
URBROJ: 533-05-20-0001

Zagreb, 15. siječnja 2020. godine

Na temelju Ugovora o provedbi projekta Modernizacija programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, a u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje
 
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa stručnjaka za rad u radnim skupinama
za reviziju kurikulumskih dokumenata
za kvalifikacije dimnjačar, staklar i kozmetičar
 
I.

U svrhu osiguravanja rada stručnjaka za reviziju kurikulumskih dokumenata za kvalifikacije dimnjačar, staklar i kozmetičar, Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje Javni poziv za iskazivanje interesa stručnjaka.
 
II.

Ovim javnim pozivom traži se prijava stručnjaka iz reda poslodavaca i nastavnika za reviziju kurikulumskih dokumenata za kvalifikacije iz točke I. ovoga poziva.
 
III.

Zadaće stručnjaka imenovanih u radne skupine su:
  • analiza kurikulumskih dokumenata za kvalifikacije iz točke I. ovoga poziva,
  • prikupljanje i obrada podataka,
  • analiza izvješća Povjerenstva za praćenje i vrednovanje eksperimentalnih programa u strukovnom obrazovanju,
  • revizija kurikulumskih dokumenata za kvalifikacije iz točke I. ovoga poziva.
IV.

Imenovani stručnjaci radnih skupina obvezni su prisustvovati radnim sastancima, provoditi potrebne konzultacije i provesti reviziju kurikulumskih dokumenata za kvalifikacije iz točke I. ovoga poziva.
 
V.

Za reviziju kurikulumskih dokumenata za kvalifikacije iz točke I. ovoga poziva može se prijaviti osoba:
  • s radnim iskustvom od najmanje osam godina relevantnim za djelokrug poslova i kvalifikaciju za koju se provodi revizija kurikulumskih dokumenata,
  • koja ima odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja, odnosno kvalifikaciju za koju se prijavljuje,
  • koja zna metodologiju izrade kurikulumskih dokumenata u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom.
 
VI.

Imenovani stručnjak ima pravo na naknadu za rad i ostale troškove propisane Odlukom o visini naknada stručnjaka radnih skupina u sklopu projekta Modernizacija programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (KLASA: 023-03/18-06/00036, URBROJ: 533-05-18-0001) od 11. lipnja 2018. godine.
 
VII.

Prijave, uz koje se obvezno prilaže životopis u Europass obliku te motivacijsko pismo, šalju se poštom na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Služba za strukovno obrazovanje, Odjel za promociju strukovnog obrazovanja, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Prijava za rad na reviziji kurikulumskih dokumenata“ s naznakom kvalifikacije za koju se prijavljuje (dimnjačar, staklar i kozmetičar).
 
VIII.

Javni poziv za iskazivanje interesa stručnjaka za reviziju kurikulumskih dokumenata za kvalifikacije iz točke I. ovoga poziva raspisuje se od 16. do 24. siječnja 2020. godine.

Prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o izboru do 31. siječnja 2020. godine elektroničkim putem.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja