Javni poziv za iskazivanje interesa stručnjaka za rad u radnim skupinama za izradu prijedloga mapa praktične nastave i vježbi za učenike za kvalifikacije dimnjačar, staklar, kozmetičar, frizer, soboslikar ličilac dekorater i intermedijski fotograf

Rok: 24. siječnja 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 023-03/20-06/00007
URBROJ: 533-05-02/2132

Zagreb, 15. siječnja 2020. godine

Na temelju Ugovora o provedbi projekta Modernizacija programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, a u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje
 
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa stručnjaka za rad u radnim skupinama
za izradu prijedloga mapa praktične nastave i vježbi za učenike
za kvalifikacije dimnjačar, staklar, kozmetičar, frizer, soboslikar ličilac dekorater i intermedijski fotograf
 
I.

U svrhu osiguravanja rada stručnjaka za izradu prijedloga mapa praktične nastave i vježbi za učenike za kvalifikacije dimnjačar, staklar, kozmetičar, frizer, soboslikar ličilac dekorater i intermedijski fotograf, Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje Javni poziv za iskazivanje interesa stručnjaka.
 
II.

Ovim javnim pozivom traži se prijava stručnjaka iz reda poslodavaca i nastavnika za izradu prijedloga mapa praktične nastave i vježbi za učenike za kvalifikacije iz točke I. ovoga poziva.
 
III.

Zadaće stručnjaka imenovanih u radne skupine su:
  • analizirati ishode učenja strukovnih kurikuluma za kvalifikacije iz točke I. ovoga poziva, a za koje će se izrađivati mape,
  • analizirati način organizacije nastave strukovnog dijela kurikuluma s naglaskom na učenje temeljeno na radu u strukovnim školama i kod poslodavaca,
  • izraditi prijedloge mapa praktične nastave i vježbi za kvalifikacije iz točke I. ovoga poziva.
IV.

Imenovani stručnjaci radnih skupina obvezni su prisustvovati radnim sastancima, provoditi potrebne konzultacije i izraditi prijedloge mapa praktične nastave i vježbi za učenike za kvalifikacije iz točke I. ovoga poziva.
 
V.

Za rad na izradi prijedloga mapa praktične nastave i vježbi za učenike može se prijaviti osoba:
  • s radnim iskustvom od najmanje osam godina relevantnim za djelokrug poslova i kvalifikaciju za koju se mape izrađuju,
  • koja ima odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja, odnosno kvalifikaciju za koju se prijavljuje,
  • koja poznaje metodologiju izrade mape praktične nastave i vježbi.
VI.

Imenovani stručnjak ima pravo na naknadu za rad i ostale troškove propisane Odlukom o visini naknada stručnjaka radnih skupina u sklopu projekta Modernizacija programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (KLASA: 023-03/18-06/00036, URBROJ: 533-05-18-0001) od 11. lipnja 2018. godine.
VII.

Prijave, uz koje se obvezno prilaže životopis u Europass obliku te motivacijsko pismo, šalju se poštom na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Služba za strukovno obrazovanje, Odjel za promociju strukovnog obrazovanja, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Prijava za rad na izradi mapa praktične nastave i vježbi za učenike“ s naznakom kvalifikacije za koju se prijavljuje (dimnjačar, staklar, kozmetičar, frizer, soboslikar ličilac dekorater, intermedijski fotograf).

VIII.

Javni poziv za iskazivanje interesa stručnjaka za rad u radnim skupinama za izradu prijedloga mapa praktične nastave i vježbi za učenike za kvalifikacije iz točke I. ovog poziva raspisuje se od 16. do 24. siječnja 2020. godine.

Prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o izboru do 31. siječnja 2020. godine elektroničkim putem.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja