Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za pripremu zalihe infrastrukturnih projekata za Europski fond za regionalni razvoj 2014. – 2020. - Indikativna lista projekata u okviru drugog roka za dostavu projektnih prijedloga

18. prosinca 2012.

U sklopu otvorenog Javnog poziva za dostavu projektnih prijedloga za pripremu zalihe infrastrukturnih projekta za Europski fond za regionalni razvoj 2014.-2020., Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta završilo je s ocjenjivanjem projektnih prijava pristiglih na rok 30. lipnja 2012. te je sukladno uvjetima navedenima u pozivu, na indikativnu listu projekata za novo programsko razdoblje 2014. - 2020. uvršteno dodatnih 10 projekata: četiri iz područja znanstvene infrastrukture te šest iz područja obrazovne infrastrukture.

Trenutno se na indikativnoj listi projektnih prijava pristiglih na rok 31. prosinca 2011. te 30. lipnja 2012. godine nalazi ukupno 15 projekata (abecednim redom).

Znanstvena infrastruktura:
 • Centar kompetencije u translacijskoj medicini Srebrnjak, Dječja bolnica Srebrnjak,
 • Centar za translacijska istraživanja (TransMedRi), Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci,
 • Hrvatski centar za napredne materijale i nanotehnologiju (C2AMN), Institut ''Ruđer Bošković'', Institut za fiziku i Sveučilište u Zagrebu,
 • Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak HR-ZOO, Sveučilišni računski centar (SRCE) Sveučilišta u Zagrebu,
 • Otvorene znanstvene infrastrukturne platforme za inovativne primjene u gospodarstvu i društvu – O-ZIP, Institut ''Ruđer Bošković''
 • Tehnološki park Varaždin – Centar kompetencije za obnovljive izvore energije, Grad Varaždin

Obrazovna infrastruktura:
 • Akademski centar, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu,
 • Dogradnja i rekonstrukcija 3 srednjih škola u Daruvaru, Tehnička škola Daruvar.
 • Dogradnja studentskog paviljona, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku,
 • Društveno-kulturni centar na Kampusu Sveučilišta u Rijeci,
 • Izgradnja studentskog doma Dubrovnik, Sveučilište u Dubrovniku,
 • Rekonstrukcija i dogradnja srednje škole, Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje,
 • Studentski smještaj na Kampusu Sveučilišta u Rijeci,
 • Studentski smještaj na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, II. faza,
 • Sveučilišni kampus Varaždin, Fakultet organizacije i informatike Varaždin Sveučilišta u Zagrebu

Svrha Javnog poziva za prijavu projektnih prijedloga je identifikacija projekata iz područja znanstveno-istraživačke, tehnološke i obrazovne infrastrukture, čija bi se realizacija mogla financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a u okviru strateških ciljeva i prioriteta Operativnog programa za regionalnu konkurentnost.

Javni poziv stalno je otvoren, s rokovima dostave dva puta godišnje, prilikom kojih se vrednuju pristigli prijedlozi te ažurira indikativna lista projekata.

Sljedeći rok za dostavu projektnih prijedloga je 31. prosinca 2012.