Zaključci Vijeća o obnovljenom programu EU-a za visoko obrazovanje

„Zaključci Vijeća o obnovljenom programu EU-a za visoko obrazovanje" dokument je koji je u studenome 2017. godine usvojilo Vijeće Europske unije u formaciji ministara za obrazovanje, mlade, kulturu i sport, a njegov je cilj uskladiti napore država članica u rješavanju izazova s kojima se susreće visoko obrazovanje.

Pisane vijesti | Izvješća | Visoko obrazovanje