Webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme - „ICT-AAC aplikacije - jezične sposobnosti i matematika“

U srijedu, 21. studenoga 2018., u 14.00 sati, prof. dr. sc. Željka Car, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva i doc. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša, Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, održat će webinar u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Tema predavanja: „ICT-AAC aplikacije - jezične sposobnosti i matematika“
 
Webinar uživo moći će se pratiti u virtualnoj učionici MZO-a.
Snimka predavanja bit će dostupna svima zainteresiranima na posebnome kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Za dobivanje potvrda o sudjelovanju na webinaru potrebno je prijaviti se u sustav EMA.

O webinaru

Želite li saznati nešto više o tome kako rad koji zahtijeva individualizirani pristup može biti zanimljiv umjesto stresan te kako možete smanjiti vrijeme potrebno za pripremu nastavnih sadržaja uz korištenje naših programskih rješenja, nemojte propustiti sudjelovanje u webinaru koji će se održati 21. studenoga 2018. godine s početkom u 14 sati te u trajanju od 45 minuta.

Svjesni smo da imate puno drugih obveza, ali isto tako smo svjesni da ste skloni nadograđivati svoje znanje te razmjenjivati iskustva s drugim stručnjacima koji baš kao i Vi žive Vaš poziv.
Zamislite situaciju u kojoj Vam se vrijeme potrebno za prilagodbu nastavnih sadržaja za učenika s teškoćom značajno smanjuje dok se interes tog učenika za nastavni sadržaj značajno povećava. Zamislite situaciju u kojoj koristite alate koji olakšavaju komunikaciju s Vašim učenikom ili sami po sebi povećavaju njegovu motivaciju za učenjem.

Želimo podijeliti s Vama informacije o besplatnim programskim rješenjima za poučavanje i komunikaciju - ICT-AAC aplikacijama, koje smo razvili u suradnji sa znanstvenicima i stručnjacima iz različitih područja (edukacijsko-rehabilitacijskoga, logopedskoga, računarstva, grafičkoga dizajna), rješenja koja su testirali korisnici te su prema njihovim primjedbama poboljšavana i nadograđivana!
Mi smo multidisciplinarni tim, učimo jedni od drugih, od korisnika, pohađamo razne znanstvene i stručne radionice i naporno, ali sa zadovoljstvom osmišljavamo, stvaramo, nadograđujemo i poboljšavamo te diseminiramo informacije o našim ICT-AAC aplikacijama.

Spoznaja o tome da je svaku od razvijenih aplikacija prepoznao dio korisnika kao kvalitetnu potporu za učenje, a dio korisnika kao sredstvo komunikacije, daje nam vjetar u leđa dok nas suradnja s različitim dionicima u ovome procesu kontinuirano potiče u istraživanjima i radu.
Veselimo se poticajima koji će proizaći iz Vašeg sudjelovanja u ovome webinaru ili kasnije iz Vašeg rada s našim aplikacijama!

Sadržaj webinara:
  • Što je Kompetencijska mreža ICT-AAC?
  • Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije u radu s djecom urednog razvoja i djecom s teškoćama u razvoju
  • Osnovne značajke ICT-AAC aplikacija
  • Aplikacije za svladavanje predvještina čitanja
  • Aplikacije za svladavanje predvještina pisanja
  • Aplikacije za poticanje pripovijedanja
  • Aplikacije za svladavanje matematičkih vještina


Najave | Odgoj i obrazovanje