Uključivanje djece, raseljenih osoba iz Ukrajine u rani i predškolski odgoj - obavijest

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr

KLASA: 016-01/22-01/00061
URBROJ: 533-07-22-0003
Zagreb,  16. ožujka 2022.

DJEČJIM VRTIĆIMA
-svima-

OSNIVAČIMA DJEČJIH VRTIĆA       
-svima-

Predmet: Uključivanje djece, raseljenih osoba iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj u sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske
-
obavijest, daje se
 
Poštovani,
 
uslijed agresije na Ukrajinu te događanja vezanih uz stanje u Ukrajini kao članica Europske unije, Republika Hrvatska slijedi Direktivu Europske unije o privremenoj zaštiti koja osigurava, u slučaju velikog broja izbjeglica s kriznog područja, pravo na rad, stanovanje, zdravstvenu zaštitu te pravo na obrazovanje. Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o uvođenju privremene zaštite u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine od 7. ožujka 2022., raseljenim osobama iz Ukrajine odobrena je privremena  zaštita sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti („Narodne novine“, br. 70/15 i 127/17).
Kako je Republika Hrvatska preuzela obvezu prihvata i integracije izbjeglica, obveza je svih dionika i institucija omogućiti tim osobama ravnopravno sudjelovanje u gospodarskom, socijalnom i kulturnom razvoju svoje nove okoline te omogućavanje obrazovanja kroz uključivanje u odgojno-obrazovni sustav Republike Hrvatske.
S obzirom na činjenicu da se predviđa privremeni boravak izbjeglica u Republici Hrvatskoj, molimo vas da za svako dijete rane i predškolske dobi pod privremenom zaštitom, za koje roditelj ili druga osoba koja brine o djetetu, zatraži uključivanje u sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja razmotrite mogućnost uključivanja u ustanovu koja provodi rani i predškolski odgoj i obrazovanje, a prema prostornim i organizacijskim uvjetima ustanova i u skladu s financijskim mogućnostima osnivača, istovremeno uvažavajući materijalni status roditelja.
Želimo istaknuti važnost međusobne komunikacije, suradnje te aktivnog uključivanja i doprinosa svih relevantnih dionika te napominjemo kako je Ministarstvo znanosti i obrazovanja u svakodnevnoj komunikaciji sa svim dionicima uključenima u ovaj proces. Kako bi integracija djece u odgojno-obrazovni sustav bila što uspješnija, a imajući u vidu nužnost koordinirane suradnje svih institucija, pravovremeno ćemo vas obavještavati o svim potrebnim radnjama te ćemo vam u narednom razdoblju dostavljati sve potrebne informacije.

S poštovanjem,

MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs

 

Pisane vijesti | Priopćenja | Predškolski odgoj