U Ministarstvu znanosti i obrazovanja održan sastanak Odbora Skupine za praćenje provedbe Bolonjskoga procesa (Bologna Follow-up Group Board)

  • Slika \slike\MedunarodnaSuradnja\PredsjedanjeVijećemEU\BFUG-7-2-2020\BFUG-7-2-2020-1.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Dana 7. veljače 2020. u sklopu hrvatskoga predsjedanja Vijećem EU-a održan je sastanak Odbora Skupine za praćenje provedbe Bolonjskoga procesa („Bologna Follow-up Group Board” - BFUG).

Hrvatska supredsjeda BFUG-om zajedno s Ukrajinom. Šestomjesečno predsjedanje uključuje velik broj aktivnosti budući da se u lipnju 2020. u Rimu održava konferencija ministara visokog obrazovanja država članica Europskoga prostora visokog obrazovanja.

Na sastanku su voditelji pet radnih skupina uspostavljenih nakon ministarske konferencije održane u Parizu 2018. godine podnijeli izvješća o radu u proteklom razdoblju: Skupine za koordinaciju provedbe Bolonjskoga procesa („Bologna Implementation Coordination Group”), Savjetodavne skupine za socijalnu dimenziju („Advisory Group on Social Dimension”), Savjetodavne skupine za učenje i poučavanje („Advisory Group on Learning and Teaching”), Radne skupine za koordinaciju globalnog policy dijaloga s držama izvan Europskog prostora visokog obrazovanja („Working Group on Global Policy Dialogue”), Radne skupine za praćenje provedbe Bolonjskoga procesa i Podskupine za buduće praćenje akademskih vrijednosti („Working Group on Monitoring and the Task Force for future monitoring of values”). Republika Hrvatska supredsjeda Skupinom za koordinaciju provedbe Bolonjskoga procesa te Savjetodavnom skupinom za socijalnu dimenziju. Detaljne informacije o radnim skupinama dostupne su na mrežnim stranicama Tajništva BFUG-a: www.ehea.info. Predstavnica Europske komisije pohvalila je države koje sudjeluju u radnim skupinama, odnosno njihov rad u proteklom razdoblju na unaprjeđenju provedbe ključnih ciljeva Bolonjskoga procesa na nacionalnoj razini.  

Izvješća radnih skupina sadrže i preporuke za Nacrt rimskoga priopćenja koji će ministri usvojiti u lipnju 2020.  Nacrt priopćenja iz Rima izradilo je tijelo u kojem sudjeluje dio članova Odbora Skupine za praćenje provedbe Bolonjskoga procesa. Sastanak toga tijela održan je 6. veljače 2020. u Ministarstvu znanosti i obrazovanja koje također sudjeluje u njegovoj izradi. Na sastanku Odbora Skupine za praćenje provedbe Bolonjskoga procesa održana je rasprava o ključnim otvorenim pitanjima iz posljednje verzije Nacrta rimskog priopćenja.

U drugom dijelu sastanka Tajništvo Odbora za praćenje provedbe Bolonjskoga procesa izložilo je nacrt dnevnog reda konferencije ministara visokog obrazovanja država članica Europskoga prostora visokog obrazovanja koja će se održati 24. i 25. lipnja u Rimu. Predviđeno je da svaki ministar iznese koji će ciljevi Rimskoga priopćenja biti prioritet na nacionalnoj razini u srednjoročnom razdoblju. Raspravljalo se i o Nacrtu dnevnoga reda Globalnog Policy Foruma koji se uobičajeno organizira nakon ministarske konferencije uz sudjelovanje makroregija izvan Europskoga prostora visokog obrazovanja. 

Zaključno je razmotrena prijava San Marina za članstvo u Europskome prostoru visokog obrazovanja i Nacrt dnevnoga reda sastanka svih država koje sudjeluju u provedbi Bolonjskoga procesa koji će se održati u Kijevu, Ukrajina, 4. - 5. ožujka, uz supredsjedanje Hrvatske.Pisane vijesti | Priopćenja | Predsjedanje vijećem EU-a