U Ljubljani održana radionica na temu automatskog priznavanja

Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta Republike Slovenije organiziralo je 16. veljače 2017. godine radionicu na temu automatskog priznavanja obrazovnih kvalifikacija u visokom obrazovanju. Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske bilo je partner slovenskim kolegama u organizaciji radionice u Ljubljani budući da Hrvatska aktivno sudjeluje u radu radnih skupina za praćenje Bolonjskoga procesa, a spomenuta radionica jedna je u aktivnosti u radu Radne skupine za unaprjeđenje provedbe dogovorenih ciljeva Bolonjskoga procesa.

Cilj radionice bio je razvoj pokusnoga projekta (pilot trial) između Republike Hrvatske i Republike Slovenije kojim bi se omogućilo automatsko priznavanje u svrhu nastavka obrazovanja za upis na prvu razinu visokog obrazovanja.

Na radionici su od slovenskih institucija sudjelovali predstavnici Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta, ENIC/NARIC centra, Državnoga ispitnog centra te predstavnici Sveučilišta u Ljubljani, a od hrvatskih institucija predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za znanost i visoko obrazovanje (ENIC/NARIC centra i Središnjega prijavnog ureda), Sveučilišta u Zagrebu i Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Kao primjer dobre prakse na radionici je prezentirano iskustvo Ministarstva obrazovanja i osposobljavanja Belgije koja provodi automatsko priznavanje nizozemskih visokoškolskih kvalifikacija. Na radionici se također raspravljalo o preprekama i prednostima automatskog priznavanja druge i treće razine visokog obrazovanja.

Dogovorena je mogućnost suradnje između Slovenije i Hrvatske na području automatskog priznavanja te su predloženi neki koraci koji bi u srednjoročnom razdoblju mogli dovesti do ostvarenja tog cilja.

Pisane vijesti | Priopćenja | Visoko obrazovanje