Subvencionirano stanovanje u studentskim domovima, učeničkim domovima i kod privatnih stanodavaca

Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (Narodne novine 63/19) propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u studentskim domovima, učeničkim domovima i kod privatnih stanodavaca.

Pravo na subvencionirano stanovanje u studentskim domovima, na slobodne kapacitete učeničkih domova i kod privatnoga stanodavca dodjeljuje se na temelju provedenoga javnog natječaja.

Javni natječaj za dodjelu prava na subvencionirano stanovanje raspisuju studentski centri za svaku novu akademsku godinu.

Tekst natječaja za dodjelu prava na subvencionirano stanovanje objavljuje se na oglasnim pločama studentskih centara i na mrežnoj stranici pojedinoga studentskog centra.

Nakon objavljivanja privremene rang-liste studenti mogu podnijeti pisani prigovor Povjerenstvu za rješavanje prigovora studentskoga centra sukladno proceduri i rokovima opisanim u natječaju.

Konačna rang-lista objavljuje se na oglasnim pločama studentskoga centra i na mrežnim stranicama studentskoga centra.

Na temelju konačne rang-liste studentski centri utvrđuju pojedinačno pravo na subvencionirano stanovanje i o tome izvješćuju studente, studentske i učeničke domove.

Novčani iznos za subvencionirano stanovanje u studentskome i učeničkome domu, kao i za subvencionirano stanovanje kod privatnoga stanodavca, utvrđuje ministar znanosti i obrazovanja posebnom odlukom, sukladno raspoloživim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske. Ministar znanosti i obrazovanja može odrediti iznos subvencije ovisno o socijalno-ekonomskome statusu studenata.

Studenti imaju pravo na subvencionirano stanovanje tijekom akademske godine, osim u razdoblju od 16. srpnja do 31. kolovoza, uz iznimku studenata na koje se odnose odredbe članka 8. ovoga Pravilnika.
 

Stranica | Odluke | Visoko obrazovanje