Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Tehničar za cestovni promet

Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavještava javnost da je u Narodnim novinama, broj 41/2020., objavljen dokument: Odluka o uvođenju strukovnoga kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA CESTOVNI PROMET (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA i Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA CESTOVNI PROMET.

Odluka o uvođenju strukovnoga kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA CESTOVNI PROMET (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA i Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA CESTOVNI PROMET može se preuzeti na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_41_877.html
 

Pisane vijesti | Nastavni planovi i programi | Srednje obrazovanje