Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Prijedloga Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o polaganju državne mature

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Prijedloga Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o polaganju državne mature otvoreno je od 24. rujna 2021. do 24. listopada 2021. na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=17624

Pisane vijesti | Nastavni planovi i programi | Savjetovanja