Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

Javno savjetovanje otvoreno je na portalu e-Savjetovanja i traje 15 dana (prema potrebi i dulje).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama.

Pozivamo zainteresiranu javnosti da se aktivno uključi u savjetovanje te dostavi svoje primjedbe i prijedloge uz pomoć elektroničke aplikacije e-Savjetovanja.

Savjetovanje je otvoreno do 28. ožujka 2019. godine.

Poveznica na e-Savjetovanje: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=10493Pisane vijesti | Savjetovanja