Sastanci Nacionalne skupine za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja održani u razdoblju od ožujka do studenoga 2016. godine

U razdoblju od ožujka do studenoga 2016. godine održano je ukupno pet sastanaka Nacionalne skupine za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja (u daljnjem tekstu: Nacionalna skupina).

U navedenom razdoblju članovi Nacionalne skupine izradili su prijedloge sljedećih dokumenata:
  • Nacionalni akcijski plan za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2016. - 2020.
  • Smjernice za unapređenje sustava potpore studentima s invaliditetom u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj
  • Podzastupljene i ranjive skupne u visokom obrazovanju u Hrvatskoj.

Tijekom travnja 2016. godine provedeno je savjetovanje vezano uz dokument Podzastupljene i ranjive skupne u visokom obrazovanju u Hrvatskoj.

Zainteresirana javnost bila je pozvana na sudjelovanje u javnom savjetovanju te davanje prijedloga i komentara na sadržaj spomenutoga dokumenta.

Nakon završetka savjetovanja pristigla su ukupno 24 komentara.

Članovi Nacionalne skupine očitovali su se na pristigle komentare, a 12. srpnja 2016. godine objavljeno je i Izvješće o provedenom savjetovanju.

Dokument Smjernice za unapređenje sustava potpore studentima s invaliditetom u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj je poslan na uvid institucijama koje imaju organizirani oblik potpore studentima s invaliditetom te davanje sugestija i komentara. Rok za to bio je do 30. rujna 2016. godine, a dokument je zatim usklađen s pristiglim komentarima.

Nacionalni akcijski plan za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2016. - 2020. se dorađuje te bi trebao, sukladno zaključku s posljednjeg sastanka Nacionalne skupine koji je održan 3. studenoga 2016. godine, biti uskoro dovršen.

Pisane vijesti | Priopćenja | Visoko obrazovanje