Rezultati upitnika za ravnatelje škola o provođenju nastave na daljinu od ožujka do lipnja 2020.

Upitnik za ravnatelje o uspješnosti nastave na daljinu provelo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja nakon završetka nastavne godine, krajem lipnja i početkom srpnja 2020. Na upitnik je odgovorilo 1.106 škola što je oko 85% svih škola. 
 
Ključni nalazi:
 
  • Gotovo svi ravnatelji (98,6%) se slažu (u potpunosti ili uglavnom) da je njihova škola uspješno provela nastavu na daljinu.
  • Preporuke o organizaciji radnog dana učenika tijekom održavanja nastave na daljinu bile su korisne u potpunosti ili uglavnom za 89% ravnatelja i te su preporuke pročitali svi ravnatelji. 
  • Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu su korisne za 94% ravnatelja, s time da se više od 48% njih u potpunosti slaže. 
  • Korisnost Preporuke za organizaciju rada u razrednoj nastavi ispunjavali su samo ravnatelji osnovnih škola (747) i više od 94% ravnatelja je u potpunosti ili uglavnom zadovoljno s Preporukama.
  • Akcijski plan za nastavu na daljinu za sljedeću školsku godinu korisnim u potpunosti ili djelomično smatra 92% ravnatelja, a zabrinjava podatak da 12 ravnatelja uopće nije pročitalo Akcijski plan.
  • 94% ravnatelja je u potpunosti ili uglavnom zadovoljno potporom MZO-a, CARNET-a i nadležnih agencija.
  • Više od 86% ravnatelja je zadovoljno podrškom mentora u virtualnim radionicama tijekom izvođenja nastave na daljinu.
 
U odgovorima na pitanja otvorenog tipa prevladavaju odgovori da je nastava na daljinu vrlo dobro pripremljena unatoč brojnim izazovima te da je tome bitno doprinijela kurikularna reforma Škola za život po pitanju opremanja i online edukacije, a dani su i korisni komentari za unapređenje.
 
Istaknuto je da je potrebno provoditi kontinuirane edukacije na svim razinama za učitelje različitoga predznanja kako bi se usustavio i unaprijedio rad na daljinu. Ističe se i potreba za dodatnom opremom za ranjive skupine učenika i komunikacija s roditeljima.
 
Ravnatelji također smatraju da je potrebno uzeti u obzir različite okolnosti u kojima učenici uče kod kuće te da je potrebna bolja veza s centrima za socijalnu skrb. Neki ravnatelji ističu da tijekom nastave na daljinu ponekad Ministarstvo uvodi rješenja koja vrijede za sve jer to većina škola i nastavnika traži, ali da je potrebno osigurati prostor za kreativnost i inovativnost koja se potiče kroz Školu za život.
 
U komentarima o edukacijama u virtualnim učionicama i potpori ravnatelji ističu da su napredovali u organizaciji rada škole i upravljanju ljudskim resursima te u komunikaciji i rješavanju sukoba.
 
Više detalja o rezultatima upitnika može pročitati u ovdje.


Pisane vijesti | Priopćenja | Odgoj i obrazovanje