Rezultati Javnog poziva učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima i ravnateljima osnovnih i srednjih škola za prijavu inovativnih digitalnih obrazovnih sadržaja

  • Slika \slike\Obrazovanje\Dodjela nagrada najboljim DOS-evima, 21. prosinca 2018..jpg
  • Slika

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je  Javni poziv za prijavu inovativnih digitalnih obrazovnih sadržaja kako bi naglasilo neizmjernu važnost poučavanja te vrijednost kvalitetnih i inovativnih učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u vrijeme brzih promjena.

Zahvaljujemo svim sudionicima što su svojim osobnim primjerom i kreativnošću pokazali da digitalna tehnologija može biti saveznik učitelju u pronalaženju načina za aktivnije sudjelovanje učenika i podizanju njihove zainteresiranosti za učenje. Pokazali su kako se digitalna tehnologija jednako može primijeniti kako u prirodnim i tehničkim, tako i u umjetničkim, društvenim i humanističkim predmetima u cilju unaprjeđenja obrazovanja.

Na javni poziv pristiglo je 398 digitalnih obrazovnih sadržaja koji su poticali razvoj učeničkih područja u niz predmeta i međupredmetnih tema. Zastupljeni su svi nastavni predmeti i međupredmetne teme, a najviše radova je iz područja: Informatike, Tehničke kulture, Matematike, Hrvatskog jezika, Biologije, Prirode, Engleskog jezika, Njemačkog jezika, Fizike, Geografije, Glazbene kulture, Glazbene umjetnosti, Vjeronauka, Likovne kulture, Likovne umjetnosti, Povijesti, Kemije i Tjelesne i zdravstvene kulture.

Svoje digitalne obrazovne sadržaje na Javni poziv poslali su: Adrijana Leko, Aleksandra Maria Vuković, Aleksandra Schill, Alen Krmpotić, Alenka Miljević , Alma Šuto, Amela Ojdanić, Ana Grgurić, Ana Grozdanić, Ana Poropat Janković, Ana Tomljanović, Andrea Golijanin, Andrea Medved, Andreja Kerovec Letica, Anita Belančić, Anita Jokić, Anita Poljak, Ante Zujić, Antonia Miličić, Antonija Horvatek, Antonija Sikavica Joler, Antonio Bašković, Barabara Turk Čop , Biljana Grbeša, Biserka Petrović, Blaženka Bajić, Bosiljko Đerek, Božica Borvaš, Božica Krpes Pregun, Božica Oštarić Veršić, Dajana Rosatti, Dalia Kager, Dalibor Marijanović, Damir Belavić, Damir Čović, Damir Vrbanec, Danica Pelko, Daniela Jugo-Superina, Karmen Toić-Dlačić, Nera Malbaša Kovačić, Daniela Zadravec, Danijela Čuček, Danijela Klajn, Danijela Perenc-Jaušovec, Danijela Šajtar, Danko Bertović, Darija Tadin-Đurović, Darko Vulin , Davor Žerjav, Davorin Grabar, Davorka Lovrić Vlašić, Davorka Medvedović, Dejan Čehulić, Denis Karanušić, Diana Dujmović, Dijana Gašparac, Dijana Matijević, Dora Jajić, Dragica Grubelić, Dragica Pospiš, Drago Gradečak, Drago Radić, Dragomir Bjelanović, Dražen Ružić, Dražena Potočki , Dubravka Bilić, Dubravka Namjesnik, Dubravka Petković, Duško Rupčić, Đurđica Krtanjek, Đurđica Lucek, Elda Pliško Horvat, Elvira Korman, Emil Mačukat, Emilija Rodinger, Evica Kozera, Filip Domaćinović, Filip Potočki, Gordana Janđel , Gordana Palada, Gordana Sokol, Gordana Zvjerković, Igor Barišić, Igor Žilić, Ilija Šibenik, Ines Čeko, Ines Krušelj-Vidas, Irena Bando, Iva Palčić Strčić, Ivan Mamić, Ivana Dujić, Ivana Knezović, Ivana Macan, Ivana Obradović, Ivana Oremuš, Ivana Pavlović, Ivana Štiglec, Ivana Turkalj, Ivana Tuškan, Ivica Borić, Ivica Gregurec, Ivo Pejdo, Ivona Gornik, Jana Bosanac, Jasminka Lisac, Jasna Salamon, Jelena Radlović, Jelena Tintor Dujmović, Jelka Dorić, Josip Mihaljević, Josipa Ivić, Josipa Oreč Živković, Josipa Špoljarić, Jozo Beljo, Karmen Holenda, Katarina Slade i Maja Gnjidić, Katica Obadić, Krešimir Hublin, Krešimir Varga, Kristina Ledinski, Kristina Novak, Kristina Rismondo, Kristina Škaler, Kristinka Lemaić, Lana Kulišić i Vlatka Ignac, Laura Angelovski, Laura Angelovski, Leopoldina Vitković, Lidija Hatadi, Lidija Klampfl, Lucija Baljak, Lucija Somek, Ljiljana Inkret-Martinčević, Ljubica Ilievska Radošević, Paula Perković, Ljubica Jerković, Ljudevit Sakal, Maja Carević, Maja Horvat, Maja Mačinko Kovač, Maja Marasović, Maja Novalić, Maja Vunderl Pasarić, Marica Jurec, Marica Kasalo Miškulin, Marija Zadro, Marijan Biruš, Marijana Polić Kuko, Tanja Laušić, Sanja Mamić, Marina Balažinec, Marina Kulaš, Marina Vukančić, Marinka Mlinarić i Gordana Lohajner, Mario Šarić, Mario Zovkić i Valentina Blašković, Marko Stojanović, Marlena Bogdanović, Matea Čubelić, Melita Pek, Melita Petriš Banovec, Mihaela Kelava, Mihaela Vrbnjak Grđan, Milan Đurić, Milka Fofonjka, Mira Čuvidić, Mirela Babić, Mirela Zubčić, Mirjana Džakula, Mirjana Javor, Mirjana Marijić, Mirjana Vranić Šušlje, Mirna Kovačić, Mirna Roth-Bišćan, Miroslav Begić, Miroslav Klobučar, Monika Vuletić, Natalija Ćelap, Nataša Boj, Nataša Mikuš, Nedeljko Begović, Nenad Kuzmanović, Neven Komes, Nevena Knežević, Niko Grgić, Nikolina Doflić, Nina Carević Novak, Nina Čalić, Nives Macukić, Olgica Žugelj , Patricija Brzica Vučičević, Patricija Burazin, Paula Perković, Pero Bogunović, Petar Dobrinić, Petra Večerić, Petra Vukoša, Pina Žilić, Rea Antolić i Emira Glavina Kozić, Renata Najman, Robert Šmit, Sanda Šutalo, Sanda Varvodić, Sandra Doblanović, Sandra Ivančić, Sanja Minarik, Sanja Pavlović Šijanović, Saša Petrinić, Saša Špoljarić, Silvana Pešut Vitasović, Silvija Mađarić, Siniša Jovčić, Slavko Kovačić, Slavko Kovačić, Smiljana Karlušić Kožar, Snježana Šišić, Sonja Tomić, Srećko Jančikić, Srećko Tomaš, Sunčica Vuljak, Suzana Delić, Svjetlana Bebić, Šimun Višević, Tamara Brozović Jurišić, Tanja Baksa, Tanja Šebalj-Kocet, Jan Kocet, Tatjana Šoša, Tatjana Štambuk, Tatjana Vukadinović, Terezija Kovačić, Tina Pajdaš, Tomica Turković, Tomislav Fištrek, Tomislav Hadrović, Tomislav Magdić, Tomislav Pavlović, Tomislav Šegina, Tvrtko Beus, Valentina Milohanić, Valentina Pajdaković, Vanda Louč, Vedran Menđušić, Vedrana Keteleš, Vera Ćuže-Abramović, Vesna Janko, Vesna Kovačević-Tomić, Vesna Trope, Vladimir Bićanić, Zoran Kalinić, Zvonimir Vidović, Zvonko Bumber, Željan Kutleša, Željana Drožđan Mateljan, Željka Dijanić, Željka Jovanovac, Bernard Majer, Željko Jovančević , Željko Vučkovi.

Njihove radove procjenjivalo je Povjerenstvo sastavljeno od 18 članova, učitelja i nastavnika iz osnovnih i srednjih škola. Kriteriji procjenjivanja bili su: aktivnost i primjerenost, zornost sadržaja, aktivnost učenika i suvremene nastavne metode, povratna informacija i samovrednovanje učeničkih postignuća, ergonomska i vizualno atraktivna organizacija, kvalitetan audio-vizualni sadržaj te jezična primjerenost.

Čestitamo najboljima na kreativno i inovativno izrađenim obrazovnim sadržajima koji su izabrani među 100 najboljih digitalnih obrazovnih sadržaja.

Ime i prezime Ime rada (Naziv DOS-a) Naziv škole
Adrijana Leko Matematička kupovina OŠ "dr. Franjo Tuđman", Šarengrad
Aleksandra Maria Vuković Jesmo li jednake širine? OŠ Gornji Mihaljevec, Macinec
Alenka Miljević TED-Ed – obrnuta učionica OŠ Braće Radića, Bračević
Amela Ojdanić In the classroom - interaktivni nastavni listić za ponavljanje teme OŠ Turnić, Rijeka
Ana Grozdanić Modeliranje funkcija u Geogebri Prva gimnazija Varaždin
Andrea Medved 3. Tijela i objekti u prostoru OŠ Eugena Kumičića, Slatina
Anita Belančić Fotosinteza OŠ Ivane Brlić Mažuranić Ogulin
Antonija Horvatek Uvod u jednadžbu pravca OŠ Josipa Badalića, Graberje Ivanićko
Bosiljko Đerek Online upitnici u nastavi matematike OŠ Zapruđe, Zagreb
Božica Oštarić Veršić Fizika 8. Električna struja - on-line tečaj OŠ J. Dalmatinca, Pag
Dalia Kager 3. Skok šut - brojač OŠ Eugena Kvaternika, Velika Gorica;
OŠ Pavao Belas, Brdovec
Damir Belavić Zbrajanje i oduzimanje cijelih brojeva OŠ Ludina
Damir Vrbanec Vožnjom od starta do cilja – Projektni zadatak IV. osnovna škola, Varaždin
Daniela Jugo-Superina; Karmen Toić-Dlačić;
Nera Malbaša Kovačić
Vukovar očima osmaša (E-kolegij u sustavu Loomen) OŠ Fran Franković, Rijeka
Danijela Klajn Duh u močvari (lektira) OŠ Rugvica
Danko Bertović It-edukacija OŠ Ivane Brlić-Mažuranić, Ogulin
Davorka Lovrić Vlašić Svjetsko more OŠ "Ivan Goran Kovačić", Gora
Marina Kulaš Programiranje korištenjem alata Alice3 OŠ Smiljevac, Zadar
Davorka Medvedović Obilježja kvalitete grafičkog zapisa na zaslonu i pisaču (Multimediji) OŠ Rovišće
Dejan Čehulić Lijepom našom Gimnazija A. G. Matoš, Zabok
Dijana Gašparac 1. Australia IV. osnovna škola, Varaždin
Dijana Matijević Glagoli – interaktivni nastavni listić za vježbu OŠ Turnić, Rijeka
Dora Jajić Web stranica - Engleski jezik OŠ Eugena Kumičića, Slatina
Dragica Grubelić Mjerenje mase OŠ Vodice
Drago Gradečak Buba u kućištu računala OŠ Mače
Dražena Potočki Teta Marica (Escape room-Djeljivost) OŠ Novska
Dubravka Namjesnik Volim čitati knjige OŠ braće Radića, Pakrac
Dubravka Petković Pravilna prehrana OŠ Fažana
Emil Mačukat Učilo u instalaciji za darovite Industrijsko-obrtnička škola, Šibenik
Gordana Palada Time Telling  (What's the time?) OŠ Brodarica, Brodarica
Gordana Sokol Programirajmo s agentom - Minecraft Education Edition i Code Builder OŠ Tužno
Ines Čeko Galeb Jonathan Livingston OŠ Veliko Trgovišće
Ines Krušelj-Vidas U potrazi za informacijama: tečaj za osnovnoškolce OŠ Matije Gupca, Gornja Stubica
Ivana Dujić Sakrament krštenja OŠ dr. Stjepan Ilijašević, Oriovac
Ivana Knezović Virtualni svijet - ponavljanje OŠ dr. Franje Tuđmana, Šarengrad;
OŠ A. Bauera, Vukovar
Ivana Macan Otok glagoljaša OŠ Vijenac, Osijek
Ivana Pavlović Brežuljkasti zavičaj OŠ Ludina
Ivana Štiglec Migration Socratic Seminar I. gimnazija, Osijek
Ivica Borić Upotreba sinoptičke karte SSŠ bana Josipa Jelačića, Sinj
Ivica Gregurec Primjena matematike u svakodnevnom životu OŠ Đure Deželića, Ivanić Grad
Ivona Gornik Zemljovid – spoznavanje novih nastavnih sadržaja OŠ dr. Ante Starčevića, Zagreb
Jana Bosanac Puhaća glazbala OŠ Brezovica
Jelena Radlović A kao algoritam I. gimnazija, Osijek
Jelka Dorić GeoGebra e-udžbenik Integrali IX. gimnazija, Zagreb
Josip Mihaljević Informatičke igre Škola za medicinske sestre Vrapče, Zagreb
Josipa Ivić Glazba je svuda oko nas OŠ Antuna Mihanovića Petropoljskog, Drniš
Josipa Špoljarić Povijest moga grada (Iz prošlosti Zagreba) OŠ Antuna Mihanovića, Zagreb
Krešimir Varga Virtualna i proširena stvarnost na webu Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću, Zabok
Kristina Rismondo Analiza slikarskog i grafičkog djela XV. gimnazija, Zagreb
Kristina Slišurić Informatička potraga za blagom OŠ „Matija Gubec“, Cernik
Kristinka Lemaić e-Knjiga Sigurnost i zaštita zdravlja na radu Industrijska strojarska škola, Zagreb
Laura Angelovski 1. Logičke pogreške (https://quizlet.com/) Prva riječka hrvatska gimnazija, Rijeka
Leopoldina Vitković Molekule života OŠ Dore Pejačević, Našice
Lidija Hatadi Pridjevi u četvrtom razredu osnovne škole OŠ Dubrava, PŠ Farkaševac
Lidija Klampfl Praktikum mikrobiologije Prva gimnazija, Varaždin
Ljubica Ilievska Radošević,
Paula Perković
Izrada slikovnice – od tradicionalne do digitalne OŠ dr. Jure Turića, Gospić
Ljubica Jerković Digitalni Escape Room, Testmoz Gimnazija Metković
Maja Mačinko Kovač Korištenje naredbi za grananje i naredbe random u primjeru „Kockica za čovječe ne ljuti se“ OŠ Eugena Kvaternika, Velika Gorica
Maja Marasović Trigonometrijske funkcije Privatna gimnazija i ekonomska škola Benedikta Kotruljevića, Zagreb
Maja Novalić Lov na blago OŠ Davorina Trstenjaka, Hrvatska Kostajnica
Maja Vunderl Pasarić Kalendar - edukativna igra za računala i pametnu ploču (višejezična igra) OŠ Grigora Viteza, Zagreb
Marica Jurec Naše tijelo OŠ Zrinskih, Nuštar
Marija Zadro Zavičajna slovarica i popratne igre OŠ Nikole Andrića, Vukovar
Marijana Polić Kuko, Tanja Laušić,
Sanja Mamić
Pretežno vedro OŠ Meje
Marina Vukančić Putovanja Djeda Mraza OŠ Ive Andrića, Zagreb
Marinka Mlinarić / Gordana Lohajner Bajkoviti Regoč OŠ VelikI Bukovec
Mario Šarić Eksperimenti s digitalnim udžbenicima i radnim bilježnicama OŠ Banova Jaruga
Mario Zovkić i Valentina Blašković Online tečaj u sustavu Loomen na temu E-svijet OŠ Eugena Kvaternika, Rakovica;
OŠ Dubovac;
OŠ Barilović,
OŠ Antun Klasinc, Lasinja
Marlena Bogdanović Najljepše božićne pjesme OŠ Tučepi
Melita Petriš Banovec Povijest hrvatskog jezika OŠ Marija Bistrica
Mihaela Kelava Funkcije u C-u Gimnazija Bjelovar
Milan Đurić Gibanje tijela – vrijeme i brzina OŠ Nedelišće
Milka Fofonjka Množenje decimalnih brojeva II. osnovna škola, Bjelovar
Mira Čuvidić Igrom do znanja – Želim znati više 2 OŠ Rajić
Mirela Babić Pogodi tko OŠ Vežica
Mirjana Džakula Dobriša Cesarić Oblak (interpretacija) OŠ Slakovci
Mirna Kovačić Napoleon Bonaparte OŠ „Đuro Ester“, Koprivnica
Nataša Boj „Virtualno putovanje Europom“ – primjena IKT-a u nastavi III. osnovna škola Čakovec
Nedeljko Begović 2. Jednoliko usporeno gibanje Umirovljenik. Do 1.9.2016. godine radio sam u Gimnaziji Matije Antuna Reljkovića u Vinkovcima
Niko Grgić Zrcala i leća OŠ Zrinskih, Nuštar
Patricija Burazin Brežuljkasti krajevi HR OŠ Blage Zadre, Vukovar
Petra Večerić Put u svemir OŠ Ivana Cankara, Zagreb
Pina Žilić Pjesmarica OŠ Ludina i OŠ Zorke Sever
Renata Najman Carnet loomen; Moodle; Soli I. osnovna škola, Čakovec
Sanja Minarik Kruženje vode u prirodi OŠ Frana Galovića, Zagreb
Siniša Jovčić Phyton - vježbe programiranja za početnike OŠ A. G. Matoša, Zagreb
Snježana Šišić Samo pošalji Tehnička škola, Zagreb
Suzana Delić Rečenica OŠ Horvati, Zagreb
Šimun Višević Zapetljajmo petlju (For petlja u Pythonu) OŠ Bijaći, Kaštel Novi
Tamara Brozović Jurišić Vodik za 7. razred OŠ Čazma
Tatjana Šoša Virtualno putovanje Munchenom Zdravstveno učilište Zagreb
Tatjana Štambuk Pravac - zadaci za vježbu Ekonomsko-turistička škola, Karlovac
Tina Pajdaš Pogodi tko sam OŠ Jože Šurana, Višnjan
Tomislav Magdić  2. Pripremni kvizovi za Matematičku ligu OŠ Dobriše Cesarića, Zagreb
Tomislav Pavlović Internet addiction OŠ Ludina
Tvrtko Beus Vjeroznanci Hotelijersko-turistička škola, Zagreb
Valentina Pajdaković Pohranjivanje podataka u računalo OŠ Zrinskih i Frankopana, Otočac
Vedran Menđušić Mjerenje brzine bicikla pomoću microbita – primjer sa strujnim krugom OŠ Zrinskih, Nuštar
Vesna Janko Kako žive stanovnici Srednje Europe II. osnovna škola, Bjelovar
Željka Dijanić Kvadratna funkcija (e-knjiga na GeoGebra.org) Srednja škola Čazma

 Pisane vijesti | Priopćenja | Odgoj i obrazovanje