Revizorsko izvješće za PPA (Project Preparation Advance) i Drugi projekt tehnologijskog razvoja (STP II) za 2013. godinu

Vlada Republike Hrvatske zaprimila je 20 milijuna eura od Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za provedbu Drugog projekta tehnologijskog razvoja (STP II).

Prema Ugovoru o zajmu, dio sredstava namijenjen je za savjetničke usluge godišnje revizije projekta za koju je prema LCS metodi odabrana revizorska kuća KPMG Croatia d.o.o..

Svaka revizija financijskih izvješća pokriva razdoblje od jedne fiskalne godine Zajmoprimca, počevši od fiskalne godine u kojoj je izvršeno prvo povlačenje sredstava u okviru Predujma za pripremu Projekta.

Pisane vijesti | Izvješća | Znanost i tehnologija