Radna definicija antisemitizma / Working definition on Antisemitism

Međunarodni savez za sjećanje na holokaust okuplja vlade i stručnjake radi jačanja, unapređenja i poticanja obrazovanja, sjećanja i istraživanja o holokaustu diljem svijeta te provedbe obveza iz Deklaracije iz Stockholma usvojene 2000. godine.

Pravno neobvezujuću Radnu definiciju antisemitizma 26. svibnja 2016. usvojila je 31 država članica Međunarodnoga saveza za sjećanje na holokaust.

Svrha ovoga dokumenta jest osigurati praktičan vodič za identifikaciju antisemitskih incidenata i skupljanje podataka o njima, kao i poticati uvođenje i jačanje pravne regulative kojom bi se suzbijao antisemitizam.

Izvorni tekst dokumenta dostupan je na mrežnim stranicama Međunarodnoga saveza na sjećanje na holokaust, na poveznici https://www.holocaustremembrance.com/node/196.Stranica | Međunarodna suradnja

Dokumenti