Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti

Razdoblje provedbe: rujan 2017. - ožujak 2023.

Korisnik: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)

Ukupna vrijednost projekta: 81.090.000,00 HRK

ESF: 68.926.500,00 HRK

Razdoblje provedbe: rujan 2017. - ožujak 2023.

Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) osigurava potporu znanstvenih, visokoobrazovnih i tehnologijskih programa i projekata te poticanje međunarodne suradnje ulaganjem u ideje, ljude, suradnju i izvrsnost. Svaki natječaj Zaklade ima cilj potaknuti suradnju s gospodarstvom ili drugim znanstvenim ustanovama, poduprijeti obrazovanje i razvoj darovitih i kreativnih pojedinaca, razvoj hrvatskoga visokoobrazovnog i znanstvenog prostora i stvoriti rezultate koji stimuliraju hrvatsko gospodarstvo i dobrobit društva. Radi ostvarivanja svoje temeljne svrhe, sukladno odredbama članka 3. Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost (Narodne novine, broj: 117/2001, 46/2009, 92/2010 i 78/2012), Zaklada osigurava potpore temeljnim, primijenjenim i razvojnim znanstvenim istraživanjima koja su od strateškoga interesa za Republiku Hrvatsku, i to financiranjem znanstvenih projekata i istraživačkih stipendija.

Cilj operacije je poticanje zapošljavanja mladih istraživača u ranoj fazi razvoja karijere (na poslijediplomskoj razini) u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.

Projektne aktivnosti pridonijet će povećanju kvalitete hrvatskoga istraživačkog prostora tako što će se najboljim diplomantima omogućiti razvoj znanstvene karijere u Hrvatskoj, povećat će se kvaliteta mentorskoga rada i selekcije doktoranada te kvaliteta cjelokupnoga sustava znanosti i skratiti vrijeme potrebno za stjecanje akademskoga stupnja doktora znanosti.

Zaklada ovim projektom izravno pridonosi napretku sustava znanosti jer povećava ljudske kapacitete, pomlađuje sustav te usmjerava mlade istraživače prema vrhunskoj znanosti. Tijekom provedbe projekta financirat će se zapošljavanje 154 mlada istraživača, doktoranda, u znanstvenim organizacijama u Republici Hrvatskoj.

Više informacija na poveznici.

Pisane vijesti | Projekti | EU fondovi