Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine

7. prosinca 2018.
Broj Poziva: UP.03.2.1.04


Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Broj Poziva: UP.03.2.1.04

Ovom operacijom planira se uključiti veći broj učenika pripadnika romske nacionalne manjine u kvalitetne programe produženog boravka u školi budući da učitelji tijekom tog vremena pružaju dodatnu poduku, pomažu učenicima s domaćom zadaćom ili provjeravaju učeničke radove te će se organiziranjem prijevoza djece pripadnika romske nacionalne manjine od kuće do vrtića/škola koje provode programe predškole osigurati uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća i uspješniju socijalizaciju.

Opći cilj je povećati socijalnu uključenost i integraciju djece/učenika pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav.

Specifični cilj je pružiti potporu uključivanju djece/učenika pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća i uspješniju socijalizaciju.

Projekte u trajanju od 15 mjeseci prijavili su osnivači osnovnih škola i dječjih vrtića, a u osam projekata nositeljima je osigurano ukupno 8.398.419,98 kuna bespovratnih sredstava za sudjelovanje djece pripadnika romske nacionalne manjine iz tri dječja vrtića i učenika pripadnika romske nacionalne manjine od 1. do 4. razreda iz 20 osnovnih škola u programima predškole i programima produženoga boravka.
 

Pisane vijesti | Projekti | EU fondovi