Programi za bolesnu djecu

Programi predškolskog odgoja mogu se ostvarivati kao kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi (igraonice) pri knjižnicama, zdravstvenim, socijalnim, kulturnim i sportskim ustanovama, udrugama, drugim pravnim osobama i fizičkim osobama-obrtnicima.

Za djecu predškolske dobi koja imaju zdravstvenih problema, u partnerstvu dječjih vrtića i bolnica ustrojeno je pri bolnicama šest (6) programa za bolesnu djecu u Zagrebu, Sisku, Zadru i Rijeci.

Dječji vrtić Bukovac u suradnji s Kliničkom bolnicom Rebro i Dječji vrtić Izvor u suradnji s Klinikom za djecu Klaićeva imaju ustrojene programe za bolesnu djecu u Zagrebu, takve programe provode i Dječji vrtić Sisak Stari i Dječji vrtić Sisak Novi u suradnji s Bolnicom dr. Ive Pedišića Sisak u Sisku.

Opća bolnica u Zadru ima također ustrojen program predškolskog odgoja za djecu u suradnji s Dječjim vrtićom "Sunce", a u Rijeci Dječji vrtić Rijeka ima program predškolskog odgoja pri Općoj bolnici na Kantridi.

U programu za djecu s posebnim zdravstvenim potrebama ostvaruju se bitne zadaće:
  • stvaranje pozitivnog socio-emocionalnog okruženja odnosno odgojne sredine koja zadovoljava dječje potrebe o specifičnim bolničkim uvjetima
  • uz motorički i spoznajni razvoj, potrebno je utjecati i na sva druga područja razvoja kojima se važnost povećava paralelno s odrastanjem djeteta i time
  • uspostavlja ravnotežu između djetetovih potreba i mogućnosti
  • pravilno i pravovremeno prepoznavanje i zadovoljavanje osobnih potreba podržavanjem razvoja samopouzdanja i samopoštovanja jačanjem socijalnih vještina
  • uvažavanje specifičnosti dobi, zdravstvenog stanja i individualnih potreba djece
  • primjerenim sadržajima utjecati na zadovoljavanje djetetovih potreba za govornim izražavanjem, stjecanjem novih znanja i kreativnošću
  • omogućiti članovima obitelji da nazoče radu s djecom i u njemu aktivno sudjeluju.


Pisane vijesti | Priopćenja | Predškolski odgoj