Programi različitog trajanja

Programi različitog trajanja mogu se provoditi i na različitim mjestima kao što su dječji vrtići (obuhvaćajući i jaslice) - društveni, privatni i vjerski, pri osnovnoj školi, dječjim domovima te zdravstvenim, kulturnim, športskim i umjetničkim institucijama.

Programi predškolskog odgoja mogu se ostvarivati, sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju:
  • pri osnovnim školama,
  • kao kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi (igraonice) pri knjižnicama, zdravstvenim, socijalnim, kulturnim i sportskim ustanovama, udrugama, drugim pravnim osobama i fizičkim osobama-obrtnicima.

Za pokretanje kraćih programa potrebno je dobiti suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja kako slijedi u uputi.
 

Pisane vijesti | Priopćenja | Predškolski odgoj