Prijem stranih državljana na studije u Ruskom sveučilištu prijateljstva naroda (RUDN) u 2021. godini

Rusko sveučilište prijateljstva naroda objavilo je u 2021. godini primitak u više od 400 obrazovnih programa preddiplomskoga studija, diplomskoga studija, integriranoga preddiplomskog studija, specijalističkoga poslijediplomskog studija i poslijediplomskoga studija (http://eng.rudn.ru/education/educational-programs).

Podnošenje dokumenata za studiranje prema ugovorima, uz plaćanje troškova studiranja fizičkih i/ili pravnih osoba, preko Prijamne komisije za razmatranje dokumenata stranih državljana provodi se:
  • do 29. rujna 2021.,
  • na Fakultetu ruskog jezika i općeg obrazovanja (pripremni fakultet) u roku do 1. prosinca 2021.

Upis stranih državljana provodi se do 1. listopada 2021., a za Fakultet ruskog jezika i općeobrazovnih disciplina tijekom cijele akademske godine.

Detaljne informacije o pravilima prijma dostupne su na web stranici RUDN-a: http://www.rudn.ru/en_new/admission.

Također, na web stranici RUDN-a postoji sustav online registriranja i predaje dokumenata za abiturijente (na engleskome jeziku: https://admission-2020.rudn.ru).

Za sva pitanja vezana uz prijavu stranih državljana treba se obratiti prijamnim službama Odjela za regrutiranje i pratnje stranih studenata te Uprave za pripremu visokokvalificiranog osoblja (kontakti u privitku).
 

Najave | Projekti | Međunarodna suradnja