Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedgoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

U Narodnim novinama, broj 41/2019., objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama, zajedno s pripadajućim obrascima javnih isprava. 

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama.

Pravilnik je dostupan na poveznici: 
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_04_41_846.htmlPisane vijesti | Odgoj i obrazovanje