Prava građana u slučaju izlaska Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije bez sporazuma o povlačenju

Državljani Ujedinjenje Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske upisani u osnovne i srednje škole u RH te studenti upisani na visoka učilišta u RH, na dan izlaska UK iz EU-a imaju pravo nastaviti obrazovanje prema uvjetima pod kojima su upisani.

Učenici državljani Ujedinjene Kraljevine upisani u osnovne i srednje škole u RH na dan izlaska UK iz EU-a imaju pravo nastaviti obrazovanje prema uvjetima pod kojima su upisani.

Državljani Ujedinjene Kraljevine upisani na javna visoka učilišta u RH u vrijeme planiranog izlaska UK iz EU-a nastavljaju koristiti ista prava koja uživaju državljani EU-a. Nastavak korištenja istih prava na obrazovanje najavila je i Vlada Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske. U slučaju neuređenoga povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije državljani EU-a i članovi njihovih obitelji koji imaju reguliran boravak u Ujedinjenoj Kraljevini na dan izlaska Ujedinjene Kraljevine bez sporazuma o povlačenju zadržavaju pravo na obrazovanje.

Vezano uz program EU-a za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+, u tijeku je usvajanje „Uredbe o utvrđivanju odredbi za nastavak tekućih aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja u sklopu programa Erasmus+ u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije“. Cilj Uredbe je uvesti hitne mjere kako bi se izbjeglo prekidanje aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja u sklopu programa Erasmus+ u kojima sudjeluje Ujedinjena Kraljevina u trenutku svojeg povlačenja iz Europske unije. Te će se mjere primjenjivati na tekuće aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja u sklopu programa Erasmus+, koje su započele prije datuma na koji se ugovori prestanu primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu. Detaljnije informacije vezane uz program Erasmus+ dostupne su na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU-a.

Ista prava zadržat će i istraživači, državljani Ujedinjene Kraljevine, koji se nalaze u RH na dan izlaska Ujedinjene Kraljevine bez sporazuma o povlačenju iz EU-a.

Pisane vijesti | Priopćenja | Međunarodna suradnja