Početak projekta EuroCC

Projekt National Competence Centres in the Framework of EuroHPC (EuroCC) započeo je 1. rujna 2020. U sklopu projekta tijekom sljedećih dviju godina uspostavit će se Hrvatski nacionalni centar kompetencija za računarstvo visokih performansi.

Svrha projekta je uspostava mreže nacionalnih centara kompetencija za računarstvo visokih performansi u 33 države članice Zajedničkog poduzeća za europsko računarstvo visokih performansi (EuroHPC JU). Uspostavom mreže nacionalnih centara kompetencija korisnicima će biti dostupan portfelj usluga prilagođen odgovarajućim nacionalnim potrebama znanstvene i akademske zajednice, javne uprave i industrije. Time će se osnažiti postojeće i razviti nove kompetencije iz područja računarstva visokih performansi (engl. High Performance Computing, HPC), a stvaraju se i pretpostavke za zajedničko sudjelovanje u izgradnji i formiranju politike financiranja i upravljanja resursima u trima područjima: HPC, analiza velikih skupova podataka na HPC resursima (engl. High Performance Data Analytics, HPDA) i tehnologija umjetne inteligencije (engl. Artificial Intelligence, AI).

Centri kompetencija za računarstvo visokih performansi postat će središnja mjesta za koordinaciju nacionalnih inicijativa, olakšavajući nacionalnim korisnicima pristup europskim HPC kompetencijama i mogućnostima u različitim industrijskim sektorima i granama. Uspostavom mreže nacionalnih centara kompetencija za HPC, projekt će pridonijeti izgradnji europskog HPC ekosustava i provedbi HPC inicijative Europske komisije.

Koordinator projekta je Sveučilište Stuttgart, a Srce predvodi konzorcij hrvatskih institucija koje sudjeluju u projektu:
 
1) Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER);
2) Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (FERIT);
3) Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu (FESB);
4) Institut Ruđer Bošković (IRB);
5) Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce);
6) Sveučilište u Rijeci (UNIRI);
7) Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci (RITEH).

Tijekom projekta uspostavit će se Hrvatski nacionalni centar kompetencija za HPC, mjesto na kojem će krajnji korisnici iz sustava znanosti i visokog obrazovanja, industrije i javne uprave, dobiti pristup inovativnim rješenjima prilagođenima stupnju zrelosti nacionalne i europske HPC infrastrukture te različitim grupama korisnika, odnosno njihovim potrebama i zahtjevima.
Projekt je financiran na način da će 50 posto prihvatljivih troškova financirati Europska komisija u sklopu programa Obzor 2020, dok će ostalih 50 posto prihvatljivih troškova hrvatskih institucija financirati Republika Hrvatska, odnosno Ministarstvo znanosti i obrazovanja, sukladno obvezi koju je preuzela svaka zemlja članica EuroHPC JU.

Dodatne informacije o projektu, EuroHPC JU te važnosti HPC-a možete pronaći na web stranicama projekta i u biltenu Srce novosti, br. 80 pod temom „Napredno računarstvo“.„Projekt EuroCC financiran je sredstvima Zajedničkog poduzeća za europsko računarstvo visokih performansi (EuroHPC JU) pod brojem Ugovora 951732. EuroHPC JU prima financijsku potporu iz programa EU-a Obzor 2020 i Njemačke, Bugarske, Austrije, Hrvatske, Cipra, Češke Republike, Danske, Estonije, Finske, Grčke, Mađarske, Irske, Italije, Litve, Latvije, Poljske, Portugala, Rumunjske, Slovenije, Španjolske, Švedske, Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Nizozemske, Belgije, Luksemburga, Slovačke, Norveške, Švicarske, Turske, Republike Sjeverne Makedonije, Islanda i Crne Gore.”

Pisane vijesti | Projekti | Znanost i tehnologija