Otvaranje prijava za sudjelovanje na konferenciji Hrvatski kvalifikacijski okvir – mehanizam za osiguravanje relevantnosti obrazovanja, Rijeka, 7. prosinca 2018. godine

Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Sveučilištem u Rijeci organizira i ove godine konferenciju na kojoj se predstavljaju i raspravljaju novosti sa svih razina obrazovanja u Hrvatskoj.

Ovogodišnja konferencija održat će se u Rijeci, 7. prosinca 2018., pod nazivom Hrvatski kvalifikacijski okvir - mehanizam za osiguravanje relevantnosti obrazovanja te se nadamo da će i ova, već četvrta u nizu konferencija Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala, biti iznimno posjećena kao i dosadašnje.

Na konferenciji ćemo raspraviti je li Škola za život put prema uspostavi učinkovitijeg sustava općeg obrazovanja i odgoja koji će djecu doista pripremiti za život. Prikazat će se i rezultati projekta e-Škole provedenoga kao korak prema digitalno zrelijim školama u Hrvatskoj.

U razgovoru o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju raspravit će se uvođenje dualnog obrazovanja kao modela u kojem uz suradnju obrazovnih institucija i poslodavaca učenici stječu vještine potrebne za tržište rada i cjeloživotno učenje. Razgovarat će se i o stvaranju preduvjeta za postizanje privlačnijega strukovnog obrazovanja i osposobljavanja uspostavom regionalnih centara kompetentnosti.

Rasprava o visokom obrazovanju bit će usmjerena na osiguravanje kvalitete ishoda učenja. Analizirat će se prilike za poboljšanje ishoda učenja u visokom obrazovanju učenjem uz rad te podijeliti iskustva o načinima verifikacije ishoda učenja. U razgovor će se uključiti i poslodavci, kao i inozemni stručnjaci.

Hrvatski kvalifikacijski okvir uspostavljen je, uz ostalo, kao alat koji pridonosi boljem razumijevanju između obrazovanja i tržišta rada pa će se konferencija osvrnuti i na relevantnost obrazovanja u Hrvatskoj s gledišta poslodavaca. Konferencija će pružiti i inozemnu perspektivu kao poticaj da promislimo mogućnosti za daljnji razvoj inovativnoga, modernoga i relevantnoga obrazovanja u Hrvatskoj.

I ove godine će knowledge café pružiti priliku da posjetitelji uz neposredan razgovor u manjim grupama doznaju više o razvojnim projektima u obrazovanju.

Prijaviti se možete ispunjavanjem prijavnoga obrasca do 25. studenoga 2018. ili do popunjavanja kapaciteta.

Događaj je organiziran uz potporu darovnice Europske komisije za potporu nacionalnim koordinacijskim točkama za Europski kvalifikacijski okvir i projekta Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao potpora radu sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a, koji je sufinancirala Europska unija iz Europskoga socijalnog fonda (u sklopu Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali“). U organizaciju konferencije uključilo se i Sveučilište u Rijeci koje organizira svoju konferenciju u povodu obilježavanja 45 godina rada. Sveučilište u Rijeci aktivno sudjeluje u pripremi programa, kao i u osiguravanju svih potrebnih detalja da se u njihovim prostorima dobro osjećamo.
 

Najave | Projekti | Odgoj i obrazovanje