Osnovana Koordinacija Ministarstva znanosti i obrazovanja za pripremu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije

Za potrebe koordiniranoga, pravodobnoga i usklađenoga rada na pripremama za predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije, Ministarstvo znanosti i obrazovanja osnovalo je interno tijelo koje će upravljati svim aktivnostima i poslovima vezanim uz stručni i operativni dio predsjedanja RH Vijećem EU-a u prvoj polovici 2020. godine.

Koordinaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja za pripremu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije je cilj učinkovita priprema za predsjedanje RH Vijećem EU-a u području znanosti, istraživanja i svemira te obrazovanja, kao i provedba Programa Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu predsjedanja RH Vijećem EU-a, a sastoji se od Koordinacijske skupine za strateška pitanja te triju skupina za predsjedanje (PRES tim) - PRES tim za znanost, istraživanje i svemir, PRES tim za obrazovanje te PRES tim za organizaciju događaja u Republici Hrvatskoj.

Koordinacijsku skupinu za strateška pitanja čine dužnosnici i službenici Ministarstva čija je zadaća dogovaranje, usuglašavanje te predlaganje strateških tematskih prioriteta za predsjedanje RH u područjima u njihovoj nadležnosti na nacionalnoj razini, u suradnji s partnerima te institucijama Europske unije i međunarodnim organizacijama, kao i donošenje i praćenje provedbe Programa Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu predsjedanja RH Vijećem EU-a. Članovi ove skupine sudjelovat će na formalnim i neformalnim sastancima te događajima povezanim s predsjedanjem Vijećem EU-a te izrađivati analitičke i stručne materijale i dokumente vezane uz predsjedanje, kao i koordinirati poslove vezane uz izvješćivanje javnosti. Imenovane su i kontakt-osobe za komunikaciju s nacionalnim koordinatorom i ostalim tijelima državne uprave u RH i inozemstvu te institucijama Europske unije.

Predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja sudjelovali su na drugom sastanku triju zemalja budućih predsjedateljica Vijećem Europske unije 'Trio Meeting' održanom od 13. do 14. rujna 2018. godine u Helsinkiju u Finskoj, na kojem su predstavnici ministarstava obrazovanja triju zemalja koje uzastopno predsjedaju Vijećem EU-a - Rumunjska, Finska i Hrvatska, zajedno sa stručnjacima iz drugih europskih zemalja - razmotrili sva pitanja te podijelili iskustva i znanja o pravodobnoj pripremi nadolazećih semestara te ključnim elementima svakoga pojedinog predsjedanja od 1. siječnja 2019. do 30. lipnja 2020. godine.

Rumunjska, Finska i Hrvatska dodatno su razgovarale o usklađivanju politika i prioriteta u području obrazovanja te o sastancima koji se trebaju održati u predsjedavajućem razdoblju, raspravljena su otvorena pitanja i detaljnije definirani ključni fokusi u pojedinim područjima.

Podsjetimo, u studenome 2017. godine održan je prvi operativni sastanak triju zemalja budućih predsjedateljica 'Trio Meeting RO - FI - HR' u Zagrebu u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, gdje su ostvareni inicijalni koraci u pripremama za predsjedanje Vijećem EU-a.

Pisane vijesti | Priopćenja | Predsjedanje vijećem EU-a