Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II.

20. rujna 2016.
Broj Poziva: UP.03.2.1.02

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Broj Poziva: UP.03.2.1.02

Ovom operacijom osigurava se financiranje troškova rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za pružanje potpore učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.

Opći cilj je povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.

Specifični cilj je pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

Projekte su prijavile jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao osnivači osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti).

Uspješnim prijaviteljima osigurano je 74.735.497,32 HRK bespovratnih sredstava kojom se financira i osigurava 2030 pomoćnika/stručnih komunikacijskih posrednika za 2268 učenika s teškoćama u razvoju u okviru 49 potpisanih ugovora za školsku godinu 2016./2017.

Pisane vijesti | Projekti | EU fondovi