Okrugli stol na temu „Cirkulacije mozgova“

  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
Ministarstvo znanosti i obrazovanja organiziralo je, u sklopu pripreme za hrvatsko predsjedanje Vijećem Europske unije, okrugli stol na temu „Cirkulacije mozgova“ koji je održan 27. studenoga 2019. u prostorijama Ministarstva.

Uvodnu riječ održala je državna tajnica prof. dr. sc. Branka Ramljak koja je naglasila kako cirkulacija mozgova omogućuje dijalog između istraživača, stručnjaka i kreatora politika u ovom području. Istaknula je kako će se Republika Hrvatska tijekom predsjedanja Vijećem EU-a fokusirati na poticanje i jačanje mobilnosti visokokvalificiranih ljudi, tj. fenomen cirkulacije mozgova. Fokus će biti na davanju odgovora na pitanje kako riješiti negativne utjecaje i kako povećati koristi od cirkulacije mozgova. Državna tajnica istaknula je kako se ovim prioritetom Hrvatska planira baviti iz perspektive dobrobiti istraživača, suradničkih mreža, inkluzivnosti i sudjelovanja, kao i komplementarnih mjera na nacionalnoj razini.

Plenarno izlaganje održao je predstavnik Europske komisije, Slaven Mišljenčević. Spomenuo je kako mobilnost predstavlja jednu od glavnih vrijednosti Europske unije i ključan element u izgradnji vrijednosti znanstvene zajednice. U tom pogledu Europski istraživački prostor izdvaja se kao dobar primjer suradnje država članica vezano uz pitanja inovacija i istraživanja. Cilj Europskoga istraživačkog prostora je potpora znanstvenim institucijama u ostvarivanju suradnje s javnim i privatnim sektorom. Europska unija pritom radi na smanjenju nejednakosti među državama članicama kad su u pitanju istraživanja i inovacije. Mišljenčević je također naglasio kako je „cirkulacija mozgova“ bitna za znanstvene institucije radi ostvarivanja većeg pristupa kvalitetnom znanju i postizanju konkurentnosti na europskom tržištu. Zaključno je istaknuo kako je potrebno mijenjati proceduru i ukloniti administrativne barijere kako bi se povećala i unaprijedila mobilnost znanstvenika.

U nastavku događaja održan je okrugli stol na kojem su sudjelovali: prof. dr. sc. Nada Čikeš s Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Hrvoje Džapo s Fakulteta elektrotehnika i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, mr. sc. Antonija Gladović, ravnateljica Agencije za mobilnost i programe EU-a, dr. sc. Vibor Jelić s Instituta Ruđer Bošković te dr. sc. Dunja Potočnik s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu. Okrugli stol moderirao je voditelj Službe za razvoj istraživačkih i inovacijskih programa i transfer tehnologije Ministarstva znanosti i obrazovanja dr. sc. Slaven Mihaljević.

Panelisti su se složili u identifikaciji glavne zapreke većoj mobilnosti znanstvenika u Republici Hrvatskoj, odnosno kako administrativne barijere u Republici Hrvatskoj otežavaju odlaznu, dolaznu i registracijsku mobilnost istraživačica i istraživača. Panelisti su zaključili kako je potrebna veća administrativna potpora od institucija kako bi se lakše provodio program mobilnosti te je potrebno poticati suradnju između znanstvenih organizacija i privatnoga sektora kako bi istraživači, ali i hrvatsko gospodarstvo, bili konkurentniji na europskom tržištu rada te se rješenje vidi u međuresornom i međuinstitucijskom pristupu problematici.


 

Pisane vijesti | Priopćenja | Predsjedanje vijećem EU-a