Održana međunarodna konferencija o istraživačkim informacijskim sustavima u Republici Hrvatskoj

  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
Međunarodna konferencija o istraživačkim informacijskim sustavima pod nazivom 15. International Conference on Current Research Information Systems, CRIS2022, održana je u Dubrovniku (Hrvatska) od 12. do 14. svibnja 2022. godine.

Konferenciju su zajednički organizirali Međunarodna organizacija za istraživačke informacije (euroCRIS) i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, uz pomoć Sveučilišnog računskog centra (Srce), u sklopu strateškog projekta Znanstveno i tehnologijsko predviđanje (ZTP), sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 

CRIS2022 konferencija petnaesto je izdanje u nizu bienalnih konferencija posvećenih poboljšanju dostupnosti i pristupa istraživačkim informacijskim sustavima diljem Europe. Glavna tema konferencije bila je „Povezivanje istraživačkih informacija među podatkovnim prostorima”, koja je stavila naglasak na potrebu sve šire implementacije CRIS-a (engl. current research information system) kako bi se osigurali učinkoviti mehanizmi za razmjenu istraživačkih informacija i njihovu agregaciju. 

U sklopu konferencije voditelj izrade Informacijskog sustava o hrvatskoj znanstvenoj djelatnosti (CroRIS-a) dr. sc. Ognjen Orel iz Srca održao je izlaganje na temu „Croatian National CRIS - Advances and Challenges“, u kojemu je predstavio tijek projekta razvoja nacionalnog informacijskog sustava znanosti kao središnjeg mjesta za osiguravanje sveobuhvatnih, cjelovitih i pouzdanih informacija o svim elementima sustava znanosti u Republici Hrvatskoj te je naveo izazove koji se javljaju prilikom izgradnje sustava i načine njihova rješavanja. 

Sudionici konferencije aktivno su sudjelovali u raspravama i razmjenama iskustava iz različitih zemalja u području izgradnje istraživačkih informacijskih sustava. Dok Hrvatska gradi jedan nacionalni informacijski sustav koji će izravno koristiti svi istraživači i ustanove, pojedine zemlje grade nacionalne istraživačke portale u obliku agregatora u koje aktivno prikupljaju i uparuju informacije iz lokalnih, sveučilišnih ili regionalnih sustava. Na konferenciji su predstavljeni primjeri sustava, odnosno platformi za upravljanje istraživačkim podacima u mnogim europskim zemljama, ali i šire (npr. Peru, Brazil, SAD). Raspravljalo se i o povezanim temama kao što su upravljanje istraživačkim podacima, upravljanje CRIS sustavima, etička pitanja, teškoće vezane uz interoperabilnost, otvorena znanost itd. 

Ravnatelj Srca Ivan Marić održao je pozvano predavanje na temu „National research e-infrastructure landscape and trends“ u kojem je predstavio značaj i ulogu Srca kao središnje e-infrastrukturne ustanove koja gradi i održava modernu e-infrastrukturu za hrvatsku akademsku i istraživačku zajednicu, istaknuvši ulogu i povezanost CroRIS-a s Hrvatskim oblakom za otvorenu znanost.

Dodatno, voditelj aktivnosti mapiranja u sklopu projekta Znanstveno i tehnologijsko predviđanje dr. sc. Zoran Aralica predstavio je aktivnosti provedene u sklopu projekta vezane uz izabrano tematsko prioritetno područje Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske, kao i glavne izazove pri prikupljanju podatka te rezultate provedenih aktivnosti, odnosno mogućnosti vezane uz daljnje korištenje podataka.

Konferenciju je zatvorila predsjednica euroCRIS-a Sadia Vancauwenbergh, sažimajući glavne poruke/naučene lekcije tijekom konferencije: potrebu kombiniranja i top-down i bottom-up pristupa, potrebu uključivanja svih dionika i važnost komunikacije na svim razinama, mogućnosti i načine prevladavanja teškoća vezanih uz interoperabilnost, kao i važnost primjene principa otvorene znanosti i mogućnosti koje ona nudi.

Pisane vijesti | Priopćenja | EU fondovi