Održan 2. sastanak Nacionalne skupine za razvoj sustava za praćenje osoba s kvalifikacijama

U organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja 25. studenoga 2020. održan je drugi, mrežni sastanak Nacionalne skupine za razvoj sustava za praćenje osoba s kvalifikacijama.

Voditeljica Nacionalne skupine mr. sc. Ana Tecilazić Goršić podsjetila je članove na različite aspekte praćenja osoba s kvalifikacijama na putu prema tržištu rada ili daljnjem obrazovanju koje Nacionalna skupna treba poticati i razvijati: podatkovnu dimenziju koja uključuje baze podataka i njihovo funkcionalno povezivanje, uspostavu normativnog okvira te razvoj i primjenu odgovarajućih metodologija i alata, povezivanjem s europskim praksama i razvojnim projektima.

Voditelj Nacionalnoga istraživačkog tima za provedbu pilot-istraživanja EUROGRADUATE, prof. dr. sc. Ivan Rimac, izvijestio je sudionike sastanka o rezultatima istraživanja te prezentirao Nacionalno izvješće za Hrvatsku. Hrvatska je jedna od osam država sudionica istraživanja koja je uključena u planiranje, dizajn i provedbu pilot-istraživanja u svrhu testiranja izvedivosti europskog istraživanja osoba s diplomom i prikupljanja usporedivih podataka o osobama s diplomom u Europskom prostoru visokoga obrazovanja. Prof. dr. sc. Rimac prezentirao je Izvješće koje uključuje metodologiju istraživanja, ciljnu populaciju, ishode promatranih generacija na tržištu rada, njihove prihode, odnos prema demokratskim vrijednostima, nastavak studija te međunarodnu mobilnost. Rezultati istraživanja pružili su vrijedan uvid u ishode na tržištu rada dvije promatrane generacije diplomiranih u Republici Hrvatskoj te usporedbe s ishodima istih generacija u drugim državama sudionicama u pilot-istraživanju.

Članica Nacionalne skupine i predstavnica Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Irena Bačelić i predstavnik Algebre dr. sc. Leo Mršić predstavili su Portal za napredno praćenje tržišta rada i obrazovanja kao alat koji na jednome mjestu ujedinjuje sve podatke i karakteristike koje ocrtavaju pojedini sektor, od podataka o zaposlenosti, nezaposlenosti u sektoru do podataka o srednjoškolskom i visokom obrazovanju za zanimanja u sektoru. Portal osigurava razmjenu podataka s relevantnim tijelima i ustanovama i njihovim bazama podataka. Ocijenjeno je da bi portal trebalo koristiti kao središnju platformu za unos, razmjenu i korištenje podataka iz mjerodavnosti tih tijela, a postoji i potencijal nadogradnje kapaciteta i funkcionalnosti za dodatne potrebe koje su istaknute na sastanku.

Gđa Tamara Hudolin, predstavnica Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, prezentirala je strateški i zakonodavni okvir na kojemu se temelje aktivnosti praćenja osoba sa strukovnim kvalifikacijama. Osvrnula se na model praćenja učenika nakon školovanja, odnosno metodologiju i instrumente kao što su Izlazna anketa za završne razrede srednjih škola koja uključuje i pristanak na kasniji kontakt te Anketni upitnik za praćenje generacije koja je završila školovanje prije najmanje godinu dana. Prikazani su rezultati pilot-projekta kojim su bile obuhvaćene dvije generacije učenika - generacija koja je završila strukovno obrazovanje 2016./17. i 2018./19. godine. Projektom EQAVET NRP 2019. - 2021. planira se provesti novi ciklus praćenja i uz suradnju s Finskom, Grčkom i Slovenijom ostvariti transfer iskustva i znanja radi unaprjeđivanja nacionalnoga modela.

Mr. sc. Tecilazić Goršić informirala je članove Nacionalne skupine o inicijativi Europske komisije koja je dodijelila međunarodnoj tvrtki ECORYS provedbu projekta Capacity building for a European Graduate Tracking Initiative kojim bi se svim državama Europske unije pružila potpora u  osmišljavanju, koordinaciji, provedbi i praćenju programa izgradnje nacionalnih kapaciteta radi uspješnog pokretanja europskoga sustava praćenja zapošljivosti osoba s diplomom. U sklopu projekta svaka od država treba izraditi stratešku mapu puta za razvoj svojih kapaciteta za praćenje osoba s diplomom, u skladu s kojom će se u kasnijoj fazi projekta organizirati aktivnosti potpore. Budući da Nacionalna skupina predstavlja odličnu platformu za raspravu i definiranje mape puta, gđa Tecilazić Goršić pozvala je sve članove da se uključe u mrežnu radionicu.
 

Pisane vijesti | Izvješća | Visoko obrazovanje