Odobren novi ciklus zajedničkih znanstveno-istraživačkih projekata između Republike Hrvatske i Mađarske

Zajedničko povjerenstvo za znanstvenu i tehnološku suradnju između Republike Hrvatske i Mađarske, nakon provedenoga postupka evaluacije projektnih prijedloga koji su u skladu s kriterijima natječaja bili prijavljeni u obje države i ispunjavali sve formalne uvjete, održalo je dopisnim putem svoje 5. zasjedanje te je odabralo za sufinanciranje sedam novih projekata u trajanju od dvije godine.

U skladu s Programom suradnje između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Ministarstva ljudskih resursa Mađarske u područjima obrazovanja i znanosti za razdoblje 2014. – 2017., koji je potpisan 11. studenoga 2014. godine u Budimpešti, u veljači 2018. godine objavljen je natječaj za sufinanciranje znanstveno-istraživačkih projekata u sklopu zajedničke hrvatsko-mađarske suradnje koji je zaključen 19. travnja 2018. godine.

Na natječaj je u propisanome roku zaprimljeno 11 projektnih prijedloga, od kojih je deset u Hrvatskoj i devet u Mađarskoj ispunjavalo sve formalne uvjete u obje zemlje. Natječajem je predviđeno sufinanciranje troškova putovanja i boravaka hrvatskih i mađarskih znanstvenika u cilju provođenja zajedničkih dvogodišnjih projekata iz sljedećih zajednički dogovorenih prioritetnih područja, a to su: znanosti o životu, agronomija, inženjerstvo, biotehnologija, ekologija i zaštita okoliša te energetika. Maksimalni ukupni odobreni iznos po projektu sa svake strane je 6.500,00 eura u kunskoj protuvrijednosti za cjelokupno razdoblje trajanja projekta.

Zajedničko povjerenstvo za znanstvenu i tehnološku suradnju između Republike Hrvatske i Mađarske, nakon provedenoga postupka evaluacije projektnih prijedloga koji su u skladu s kriterijima natječaja bili prijavljeni u obje države i ispunjavali sve formalne uvjete, održalo je dopisnim putem svoje 5. zasjedanje te je odabralo za sufinanciranje sedam novih projekata u trajanju od dvije godine. Tom prilikom potpisan je i Protokol Zajedničkog povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju između Republike Hrvatske i Mađarske.
Sljedeći natječaj za prijavu hrvatsko-mađarskih znanstveno-istraživačkih projekata bit će objavljen sredinom 2020. godine.
 

Pisane vijesti | Projekti | Međunarodna suradnja