Odluke o dodjeli srednjojškolskih stipendija pripadnicima romske nacionalne manjine u školskoj godini 2018./2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje odluke o dodjeli stipendije za učenike srednjih škola pripadnike romske nacionalne manjine za školsku godinu 2018./2019.

Ovim odlukama obuhvaćeni su redoviti učenici srednjih škola pripadnici romske nacionalne manjine kojima je ranije dodijeljena stipendija te oni učenici koji su pravo na stipendiju ostvarili sukladno Javnome pozivu polaznicima prvih razreda srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine te Odluci o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na stipendiju za redovite učenike polaznike srednjih škola za školsku godinu 2018./2019. (KLASA: 016-01/18-01/00219, URBROJ: 533-09-18-002 od 21. rujna 2018.).

Pisane vijesti | Odluke | Nacionalne manjine