Odluka o utvrđivanju cijene usluge smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima u 2023. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 602-03/22-08/00824
URBROJ: 533-05-22-0001
 
Zagreb, 20. prosinca 2022.
 
Na temelju članka 134. stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/19 i 98/19) ministar znanosti i obrazovanja donosi
 
ODLUKU
o utvrđivanju cijene usluge smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima u 2023. godini
 
I.
 
Utvrđuje se ukupna cijena usluge smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima u 2023. godini.
 
II.
 
Ukupna cijena smještaja i prehrane za redovite učenike srednjih škola u učeničkom domu u 2023. godini iznosi najviše do 167,23 eur/1.260,00 kn* mjesečno.
 
III.
 
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju sredstva za sufinanciranje potpore smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima na temelju članka 143. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u iznosu od 83,62 eur/630,00 kn* mjesečno po učeniku.
 
IV.
 
Razliku do ukupne cijene smještaja i prehrane iz točke II. ove odluke, a najviše do 83,62 eur/630,00 kn* mjesečno, osiguravaju roditelji/skrbnici učenika korisnika ili centri za socijalnu skrb. Međusobna prava i obveze roditelja/skrbnika učenika korisnika ili centra za socijalnu skrb i učeničkog doma utvrđuju se ugovorom između roditelja/skrbnika učenika korisnika ili centra za socijalnu skrb i učeničkog doma.
 
*Fiksni tečaj konverzije 7,53450
 
V.
 
Potpora za sufinanciranje smještaja i prehrane osigurana je za redovite učenike koji su hrvatski državljani i imaju stalno prebivalište u Republici Hrvatskoj te djecu državljana država članica Europske unije na temelju članka 45. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Učenici koji su hrvatski državljani bez stalnog prebivališta u Republici Hrvatskoj i stranci koji su  državljani trećih zemalja plaćaju ekonomsku cijenu smještaja i prehrane u učeničkom domu, osim ako to nije drukčije uređeno međudržavnim ugovorom.
 
VI.
 
Ova odluka stupa na snagu dana 1. siječnja 2023. godine.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs


Pisane vijesti | Odluke | Odgoj i obrazovanje