Odluka o upisu učenika raseljenih iz Ukrajine u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 016-01/22-01/00061
URBROJ: 533-07-23-0008
Zagreb, 26. travnja 2023.
 
Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o uvođenju privremene zaštite u RH za raseljene osobe iz Ukrajine (KLASA: 022-03/22-04/77, URBROJ: 50301-21/21-22-2 od 7. ožujka 2022.) ministar znanosti i obrazovanja donosi 
 
ODLUKU
O UPISU UČENIKA RASELJENIH IZ UKRAJINE 
U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024.
 
I.
 
Ovom Odlukom utvrđuje se postupak, način i rokovi upisa učenika raseljenih iz Ukrajine u I. razred srednje škole u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2023./2024.
 
II.
 
Učenici iz točke I. ove Odluke prijavljuju se i upisuju u I. razred srednje škole u srednjoj školi u kojoj žele nastaviti svoje obrazovanje u odabranom obrazovnom programu.
 
 
III.
 
Učenici iz točke I. ove Odluke prijavljuju se za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. u ljetnome, jesenskome i naknadnome upisnom roku i to:
 
  • u ljetnome upisnom roku od 10. do 13. srpnja 2023. 
  • u jesenskome upisnom roku od 28. do  29. kolovoza 2023.
  • u naknadnom upisnom roku od 1. do 29. rujna 2023.
 
 
IV.
 
Upisno povjerenstvo škole odlučuje o upisu učenika iz točke I. ove Odluke na temelju pisanoga zahtjeva roditelja/skrbnika učenika podnesenom u roku iz točke III. ove Odluke te ostale dokumentacije potrebne za upis.
 
Srednja škola upisuje učenika iz točke I. ove Odluke uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za obrazovanje (u daljnjem tekstu: ministar).
 
Zahtjev za suglasnost iz stavka 2. ove točke srednja škola dostavlja Ministarstvu znanosti i obrazovanja na
e-mail adresu odgojiobrazovanje@mzo.hr, a pored osnovnih podataka o upisanom učeniku iz Ukrajine sadržava obavezno i ukupan broj učenika u razrednom odjelu u koji se učenik upisuje.
 
Nakon dobivene suglasnosti iz stavka 2. ove točke srednja škola unosi podatke o upisu učenika u e-Maticu.
 
Za unos učenika u e-Maticu srednja škola dužna je zatražiti odobrenje CARNET-a putem e-pošte: helpdesk@skole.hr
 
V.
 
U I. razred srednje škole učenici iz točke I. ove Odluke upisuju se na osnovi završne svjedodžbe osnovnoškolskog obrazovanja stečene u Republici Hrvatskoj ili u matičnoj državi. 
 
Učenici iz točke I. ove Odluke koji ne posjeduju dokumentaciju o prethodnom školovanju ili ako temeljem raspoložive dokumentacije nije moguće dokazati prethodno školovanje upisuju se u I. razred na temelju potpisane izjave roditelja.
 
VI.
 
O posebnostima upisa učenika raseljenih iz Ukrajine u I. razred srednje škole koje nisu mogle biti predviđene odredbama ove Odluke odlučuje ministar.
 
VII.
 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs


Pisane vijesti | Odluke | Nacionalne manjine