Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022.

Ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs donio je 26. travnja 2021. godine Odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022.

Navedena odluka objavljena je u Narodnim novinama, broj 45/2021. i dostupna na poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_04_45_924.html.Pisane vijesti | Odluke | Odgoj i obrazovanje