Odluka o izmjeni Odluke o financiranju popravka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja upisane u bazu podataka - Šestar, u 2020. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr


KLASA: 640-04/19-01/00002
URBROJ: 533-03-20-0077

Zagreb, 26. kolovoza 2020. 

Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 66/19) i članka 108., stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - Odluka i Rješenje USRH 60/15 - Odluka USRH i 131/17) te Javnog poziva za financiranje popravaka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja upisane u bazu podataka - Šestar, u 2020. godini, KLASA: 640-04/19-01/00002, URBROJ: 533-03-20-0070, (dalje u tekstu: Javni poziv), ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs donosi
 
ODLUKU
o izmjeni Odluke o financiranju popravaka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja upisane u bazu podataka - Šestar,
u 2020. godini

 
I.

U Odluci o financiranju popravaka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja upisane u bazu podataka - Šestar, u 2020. godini, (Klasa: 640-04/19-01/00002, Urbroj: 533-03-20-0071) od 27. srpnja 2020. godine, mijenja se točka I. na način da sada glasi:

„Za financiranje popravaka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja upisane u bazu podataka - Šestar odobravaju se u 2020. godini financijska sredstva u iznosu od 1.400.000,00 kuna (slovima: milijun i četiristo tisuća kuna) za 11 prijava na Javni poziv za financiranje popravaka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja upisane u bazu podataka - Šestar, u 2020. godini, prema popisu Oprema za znanstvena istraživanja upisana u bazu - Šestar, za koju je odobreno sufinanciranje u 2020. godini (u privitku), koji je sastavni dio ove odluke.“
 
II.

Ostale točke ostaju nepromijenjene.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs


Oprema za znanstvena istraživanja upisana u bazu - Šestar, za koju je odobreno sufinanciranje u 2020. godini
 

Prijavitelj
 
 Puni naziv opreme Odobreni iznos sufinanciranja

Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 
FE Skenirajući elektronski mikroskop Mira/LMU, Tescan 138.940,66 kn

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 
Scintilacijski materijal za više-detektorski sustav za preciznu gama spektroskopiju 100.000,00 kn

Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
 
Sustav klimatizacije u neboderskoj zgradi FER-a povezan s otvorenim sustavom za gospodarenje energijom i upravljanje potražnjom 200.000,00 kn

Institut Ruđer Bošković
 
Rezonator za EPR mjerenja 83.906,25 kn

Institut Ruđer Bošković
 
Spektrometar NMR Bruker Avance 600 (AV600) 171.143,49 kn

Institut Ruđer Bošković
 
1.0 i 6.0 MV Tandem akceleratori 88.005,00 kn
Institut Ruđer Bošković Maseni spektrometar visoke rezolucije s induktivno spregnutom plazmom (HR ICPMS), Element 2 169.846,55 kn

Institut za poljoprivredu i turizam
 
Plinski kromatograf/spektrometar masa Varian GC 3900 Saturn 2100T MS 81.293,16 kn

Institut za poljoprivredu i turizam
 
Tekućinski kromatograf visoke djelotvornosti HPLC Agilent Infinity 1260  81.293,16 kn

Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
 
LAUV Lupis (Autonomna ronilica – AUV) 85.571,74 kn

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 
 Konfokalni lasersko-skenirajući mikroskop FV300 i njegova nadogradnja 200.000,00 kn

 

Pisane vijesti | Odluke | Znanost i tehnologija