Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju projekata iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je 4. ožujka 2019. godine Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju za Poziv UP.03.1.1.03 Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja.

Pisane vijesti | Odluke | EU fondovi