Odluka o financijskoj potpori u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2019. godini

Na temelju Javnoga poziva za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2019. godini (Klasa: 402-07/19-09/00074; Urbroj: 533-03-19-0001) od 31. svibnja 2019. godine i Pravila o financijskoj potpori znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima te znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodijelit će u 2019. godini financijsku potporu organizatorima 197 znanstvena i znanstvenostručna skupa te 30 škola u ukupnome iznosu od 2.565.556,00 kuna.

Povjerenstvo za znanstvene skupove i znanstvene udruge provelo je neovisnu i stručnu prosudbu ukupno 259 uredno pristigla zahtjeva te je na temelju prijedloga Povjerenstva i u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo odluku o raspodjeli financijskih sredstava.

Znanstveni i znanstvenostručni skupovi i škole u 2019. godini

Detaljnije informacije možete dobiti u Upravi za znanost i tehnologiju na adresi elektroničke pošte:
np-skupovi@mzo.hr.
 

Pisane vijesti | Odluke | Znanost i tehnologija