Odluka o dodjeli stipendije redovitim učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine u šk. god. 2020./2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Odluku o dodjeli stipendije redovitim učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine u šk. god. 2020./2021. Odlukom su obuhvaćeni svi redoviti učenici srednjih škola pripadnici romske nacionalne manjine koji su na temelju Odluke o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na stipendiju za redovite učenike srednjih škola pripadnike romske nacionalne manjine (KLASA:016-01/20-01/00363, URBROJ:533-09-20-0002 od 21. rujna 2020. godine) i Javnog poziva polaznicima prvih razreda srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine (KLASA:016-01/20-01/00363, URBROJ:533-09-20-0003 od 21. rujna 2020. godine) ostvarili pravo na stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja za školsku godinu 2020./2021.

Pisane vijesti | Odluke | Nacionalne manjine