Odluka o dodjeli Državne nagrade tehničke kulture „Faust Vrančić“ za 2023. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 061-04/23-01/00036
URBROJ: 533-06-23-0002
Zagreb, 21. ožujka 2024.
 
Na temelju članka 39. Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine, broj 76/93., 11/94. i 38/09.) i članka 5., 9., 10. i 12. Pravilnika o Državnoj nagradi tehničke kulture „Faust Vrančić“ (Narodne novine, broj 1/94.), Odbor za dodjelu Nagrade „Faust Vrančić“ koji je imenovao Sabor Republike Hrvatske Odlukom o imenovanju predsjednika i članova Odbora za dodjelu Nagrade „Faust Vrančić“ (Narodne novine, broj 142/21.), u sastavu: predsjednik Odbora prof. dr. sc. Zdenko Kovačić te članovi: prof. dr. sc. Božidar Matijević, Nikola Dmitrović, prof. mentor, Dragan Pavelin, dipl. ing., Marko Ilijašev, dipl. ing., prof. dr. sc. Ante Markotić i mr. sc. Marko Pavić, na sjednici održanoj 21. ožujka 2024. godine donio je 
             
ODLUKU
O DODJELI DRŽAVNE NAGRADE TEHNIČKE KULTURE „FAUST VRANČIĆ“ ZA
2023. GODINU
 
I.
 
U skladu s Pravilnikom o Državnoj nagradi tehničke kulture „Faust Vrančić“, Odbor za dodjelu Nagrade „Faust Vrančić“ dodjeljuje za iznimna postignuća u tehničkoj kulturi za 2023. godinu petnaest nagrada: jednu nagradu za životno djelo, deset godišnjih nagrada pojedincima i četiri godišnje nagrade udrugama.
 
II.
 
Nagrada „Faust Vrančić“ za životno djelo dodjeljuje se:
 
 • Zlati Medak, učit. teh. kult., Hrvatski fotosavez, Zagreb.
 
III.
 
Godišnja nagrada pojedincima dodjeljuje se:
 
 • Neli Beronji, učit. teh. kult. i inf., Osnovna škola Kamen-Šine, Split
 • Vladimiru Deliću, prof., Osnovna škola Pujanki, Split
 • Ivani Francuz, Zajednica tehničke kulture Valpovo-Belišće, Valpovo
 • Srećku Ivkoviću, prof., Osnovna škola „Tin Ujević“, Osijek
 • Marini Nikolić, prof., Osnovna škola Stjepana Radića, Metković
 • Ireni Tošić, dipl. ing., Osnovna škola Zvonimira Franka, Kutina
 • Ivanu Vlainiću, Srednja strukovna škola Samobor
 • Draganu Vlajiniću, mag. educ. polit. i inf., Osnovna škola Novska
 • dr. sc. Zdenki Zovko Brodarac, Metalurški fakultet, Sisak
 • Nataši Zvonar, prof., Osnovna škola Žnjan - Pazigrad, Split.
 
IV.
 
Godišnja nagrada udrugama i drugim pravnim osobama dodjeljuje se:
 
 • Hrvatskom savezu brodomaketara, Rijeka
 • Oldtimer klubu Zvonimir - Solin
 • Zajednici tehničke kulture Pula, Pula 
 • Zajednici tehničke kulture Zadarske županije, Zadar.
 
V.
 
Sastavni dio ove odluke je obrazloženje o dodjeli Državne nagrade tehničke kulture „Faust Vrančić“ za 2023. godinu.
 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja.
 
Predsjednik Odbora
prof. dr. sc. Zdenko Kovačić


Pisane vijesti | Državne nagrade | Odgoj i obrazovanje