Odluka o dodjeli Državne nagrade tehničke kulture „Faust Vrančić“ za 2021. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
Odbor za dodjelu Nagrade „Faust Vrančić“
 
KLASA: 061-05/21-01/00044
URBROJ: 533-06-22-0002
Zagreb, 22. ožujka 2022.
 
Na temelju članka 39. Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine, broj 76/93., 11/94. i 38/09.) i članka 5., 9., 10. i 12. Pravilnika o Državnoj nagradi tehničke kulture „Faust Vrančić“ (Narodne novine, broj 1/94.), Odbor za dodjelu Nagrade „Faust Vrančić“ koji je imenovao Sabor Republike Hrvatske Odlukom o imenovanju predsjednika i članova Odbora za dodjelu Nagrade „Faust Vrančić“ (Narodne novine, broj 142/21.), u sastavu: predsjednik Odbora prof. dr. sc. Zdenko Kovačić te članovi: prof. dr. sc. Božidar Matijević, Nikola Dmitrović, prof. mentor, Dragan Pavelin, dipl. ing., Marko Ilijašev, dipl. ing., prof. dr. sc. Ante Markotić i mr. sc. Marko Pavić, na sjednici održanoj 22. ožujka 2022. godine donio je 
             
ODLUKU O DODJELI
DRŽAVNE NAGRADE TEHNIČKE KULTURE „FAUST VRANČIĆ“
ZA 2021. GODINU
 
I.
 
U skladu s Pravilnikom o Državnoj nagradi tehničke kulture „Faust Vrančić“, Odbor za dodjelu Nagrade „Faust Vrančić“ dodjeljuje za iznimna postignuća u tehničkoj kulturi za 2021. godinu šesnaest nagrada: jednu nagradu za životno djelo, deset godišnjih nagrada pojedincima i pet godišnjih nagrada udrugama.
 
II.
 
Nagrada „Faust Vrančić“ za životno djelo dodjeljuje se:
 
 • Dragutinu Labašu, prof., Društvo pedagoga tehničke kulture Varaždin.
III.
 
Godišnja nagrada pojedincima dodjeljuje se:
 
 • Valentini Blašković, mag. prim. edu., Prva osnovna škola Ogulin
 • Darku Krajinoviću, mag. ing., Aero klub „Fenix“ Cerić
 • Željki Krizmanić, prof., Osnovna škola „Matija Gubec“, Čeminac
 • Goranu-Kruni Kukolju, prof., II. osnovna škola Bjelovar
 • Ivanu Martinoviću, mag. ing. comp., Srednja škola Ilok
 • Igoru Radanoviću, dipl. ing., Elektrotehnička škola Split
 • Rifatu Ramčiću, prof., Zajednica tehničke kulture Primorsko-goranske županije
 • Oliveri Stanić, dipl. oec., Centar tehničke kulture Rijeka
 • Martini Stipanović, ing., Osnovna škola Gračani, Zagreb
 • Darjanu Vlahovu, prof., Sisačko-moslavačka županija.
 
IV.
 
Godišnja nagrada udrugama i drugim pravnim osobama dodjeljuje se:
 
 • Fotoklubu Split, Split
 • Klubu informatičara otoka Krka, Krk
 • Modelarskome klubu „Sveti Petar“, Makarska
 • Tinker Labsu d.o.o., Osijek
 • Zajednici tehničke kulture Splitsko-dalmatinske županije, Split.
 
V.
 
Sastavni dio ove odluke je obrazloženje o dodjeli Državne nagrade tehničke kulture „Faust Vrančić“ za 2021. godinu.
 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja.
 
Predsjednik Odbora
prof. dr. sc. Zdenko Kovačić


Pisane vijesti | Odluke | Odgoj i obrazovanje