Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2019./2020.

Ministrica prof. dr. sc. Blaženka Divjak donijela je 26. ožujka 2019. godine Odluku o imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2019./2020.

Na prijedlog Povjerenstva Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je Natječaj koji je trajao od 21. lipnja do 21. srpnja 2019. godine i koji je objavljen na mrežnim stranicama Ministarstva.

Procjenu kvalitete prijavljenih projekata obavljale su stručne radne skupine koje su činili predstavnici Agencije za odgoj i obrazovanje, visokih učilišta i škola. 

Na prijedlog stručnih radnih skupina i Povjerenstva za pripremu i provedbu Natječaja ministrica prof. dr. sc. Blaženka Divjak donijela je Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2019./2020.

Provedbom Natječaja u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2019./2020. dodijeljena su bespovratna sredstva za 75 projekata u ukupnome iznosu od 8.496.169,38 kuna.

Bespovratna financijska sredstva isplatit će se udrugama u tri rate tijekom školske godine 2019./2020.

U privitku se nalazi Odluka i rang-lista projekata udruga kojima se dodjeljuju bespovratna sredstva.
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 007-02/19-04/00207
URBROJ: 533-06-19-0001
Zagreb, 24. rujna 2019. godine   

Sukladno članku 33. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/2014. i 70/2017.) te na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 150/2011. i 12/2013.), Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Državnoga proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih (KLASA: 007-02/18-04/00005; URBROJ: 533-06-19-0001 od 27. svibnja 2019. godine) te provedenoga Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2019./2020. (KLASA: 007-02/19-04/00006; URBROJ: 533-06-19-0001 od 19. lipnja 2019. godine), ministrica znanosti i obrazovanja donosi
 
ODLUKU
o dodjeli bespovratnih sredstava projektima udruga u području
izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2019./2020.
 
I.

Za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2019./2020. odobravaju se sredstva u ukupnome iznosu od 8.496.169,38 kuna (osammilijunačetiristodevedesetšesttisućastošezdesetdevetkunaitridesetosamlipa)
 
II.

Prema ovoj odluci isplatit će se bespovratna sredstva projektima udruga području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2019./2020. koje je Povjerenstvo za pripremu i provedbu Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2019./2020. (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), imenovano Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2019./2020. (KLASA:023-03/19-06/00018, URBROJ: 533-06-19-0003 od 26. ožujka 2019. godine), nakon prosudbenog postupka, dodatnog uvida u projekte te izvješća o već provedenim projektima predložilo dodjelu bespovratnih sredstava u skladu s točkom III. ove odluke.
 
III.
 
Sukladno prijedlogu Povjerenstva, bespovratna sredstva odobrena u točki I. ove odlkuke raspoređuju se udrugama (u daljnjem tekstu: korisnicima) za provedbu projekata sukladno Popisu projekata udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2019./2020. dodijeljena bespovratna sredstva, a koji je sastavni dio ove odluke.
 
IV.
 
Sredstva iz točke III. ove Odluke isplatit će se korisnicima iz sredstava osiguranih u Državnome proračunu Republike Hrvatske iz prihoda od igara na sreću kao namjenskih prihoda Proračuna za 2019. godinu u razdjelu 08005 Ministarstva znanosti i obrazovanja, program 3701 Razvoj odgojno-obrazovnog sustava, Aktivnost 577130 Poticaji udrugama za izvaninstitucionalni odgoj djece i mladih.
 
V.
 
Prije zaključivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava projektima iz točke III. ove odluke korisnici kojima je odobren manji iznos od zatraženoga dužni su na propisanim obrascima dostaviti novi proračun troškova, sukladno odobrenome iznosu, što će uz obrazac za prijavu projekta biti sastavni dio ugovora o dodjeli sredstava.
 
VI.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja kontrolirat će namjensko trošenje odobrenih sredstava, kao i provedbu plana i programa aktivnosti projekata na temelju obveznoga opisnog i financijskog izvješća koje su korisnici dužni dostaviti Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a sukladno odredbama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.
 
VII.
 
Korisnici su dužni namjenski utrošiti odobrena sredstva. Ministarstvo znanosti i obrazovanja neće odobravati prenamjenu financijskih sredstava. Svako odstupanje od proračuna troškova projekta smatrat će se nenamjenskim trošenjem sredstava.
 
VIII.
 
Sa svakim korisnikom odobrenih sredstava zaključit će se ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u kojem će se, uz ostalo, utvrditi način i rokovi dostavljanja financijskog i pisanoga izvješća o provedbi projekta te način i rokovi dostavljanja popisa učenika, djece i mladih, kao i drugih korisnika u projektu.
 
IX.
 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

MINISTRICA
prof. dr. sc. Blaženka Divjak


Sastavni dio ove odluke:

Popis projekata udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih kojima su u školskoj godini 2019./2020. dodijeljena bespovratna sredstva.

Popis projekata udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih kojima su u školskoj godini 2019./2020. dodijeljena financijska sredstva
 
r. br. naziv projekta naziv udruge odobreni iznos
1 Kultura u akciji #2 Udruženje za razvoj kulture "URK" 146.199,85 kn
2 Višnjanski edukacijski projekt - Rasadnik znanja Astronomsko društvo Višnjan 146.670,00 kn
3 za 21.stoljeće, škola za kreativnost Udruga Klikeraj 143.623,67 kn
4 #zavolontirAJMOse Mreža udruga Zagor 138.243,07 kn
5 IGROUČILICE - ŽELIM, HOĆU I MOGU - obrazovno-psihološka pomoć, kreativni rad i razvoj socioemocionalnih kompetencija Udruga roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djecu s teškoćama u razvoju 141.428,33 kn
6 Mali vrt za velike promjene Biovrt - u skladu s prirodom 137.314,05 kn
7 Budi ++ Centar tehničke kulture Rijeka 143.187,06 kn
8 Program PP Ljubav u pokretu 4 (skraćeni nazivi: PP Ljubav u pokretu i PPLJUP) Centar za osobni i profesionalni razvoj "Sreća" 137.578,05 kn
9 "Zajedno možemo više" Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji "Korak dalje" Daruvar 139.120,00 kn
10 Želim, znam, mogu Mentor 65.333,33 kn
11 Boranka 2019. - edukacija djece o važnosti šuma, zaštiti prirode, posljedicama globalnog zatopljavanja i prevenciji požara Savez izviđača Hrvatske 112.249,90 kn
12 Budi muško – preuzmi odgovornost Organizacija Status M 138.095,18 kn
13 Glas za svaku djecu - gledaj, slušaj i uči Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije 122.666,67 kn
14 Povijest u slikama Red Čuvara grada Zagreba 138.870,57 kn
15 POP-IGRA Udruga „Igra“ za pružanje rehabilitacijsko-edukacijske i psiho-socijalno-pedagoške pomoći 137.633,33 kn
16 Grad po mjeri djece - 1. generacija Splitski skautski zbor 137.633,33 kn
17 Volontiram u školi - volontiram za zajednicu Centar za održivi razvoj 121.110,67 kn
18 STEM Show Udruga za popularizaciju tehničke kulture "Mehatronik" 137.166,67 kn
19 "RINGIŠPIL: Prihvaćanje različitosti kroz učenje i igru - faza II." Udruga roditelja djece i osoba s invaliditetom "Mali princ" 110.000,00 kn
20 Znanost na putu Udruga profesor Baltazar 134.023,33 kn
21 PPP- Prihvaćaj, poštuj, povezuj Krugovi, Centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje 132.500,00 kn
22 E-KREATIVAC Suncokret-Oljin "Odgoj za ljubav i nenasilje" 106.264,00 kn
23 Program prometne kulture za najmlađe Preventivni program o sigurnosti u cestovnom prometu 108.333,33 kn
24 "Interaktivna platforma i prevencija nasilja" Društvo Naša djeca Sisak 111.000,00 kn
25 Učionica ljudskih prava Informativno pravni centar 129.666,67 kn
26 Znanje za održivo djelovanje - aktivne škole u zajednici Udruga Zelena Istra 105.623,93 kn
27 P!$M€N1 – sveobuhvatni projekt financijske, digitalne i medijske pismenosti Centar za nestalu i zlostavljanu djecu 134.400,00 kn
28 Radionice malih znanstvenika Udruga za prirodoslovna istraživanja 52.933,33 kn
29 „Sretno dijete - program obrazovanja za socijalni i osobni razvoj djece, mladih i učitelja u sredinama s manje mogućnosti“ Forum za slobodu odgoja 112.666,67 kn
30 Iskrimo zajedno s Iskricama 4 Udruga Vjetar u leđa 78.333,33 kn
31 Obraz za odraz - obrazovanje za održivi razvoj Udruga za razvoj građanskog društva i poduzetništva 123.980,99 kn
32 Društvo jednakosti Udruga nastavnika u djelatnosti ugostiteljskog obrazovanja 124.084,67 kn
33 Edukacijski programi Festivala tolerancije: Edukacijska jutra, Film i diskusija, Digitalna kino-škola Festival suvremenog židovskog filma Zagreb 128.690,48 kn
34 Innovation academy Hrvatski ured za kreativnost i inovacije 117.658,33 kn
35 Panda 4 - projektna nastava za darovitu djecu Bioteka - udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti 128.002,96 kn
36 Razumijem, mogu i hoću - osobni razvoj mladih u Hrvatskoj Life Potential organizacija 123.155,10 kn
37 Učimo za bolju budućnost Zajedničko vijeće općina Vukovar 89.480,00 kn
38 Četiri godišnja doba: sinergija glazbe i poduzetništva Institut za zborsku glazbu "Polifonija" 106.666,67 kn
39 Sportska akademija SPORTKO Udruga za šport, rekreaciju i edukaciju SPORTKO 110.000,00 kn
40 REP-režirajmo promjene! B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. 105.692,17 kn
41 "Volontiranje, edukacija - koraci do poduzetništva" Udruga za terapiju i aktivnosti pomoću konja "MOGU" Osijek 113.078,50 kn
42 Periferna mreža Udruga za kulturu Beat 76.666,67 kn
43 Dječja kuća Borovje - prevencija u lokalnoj zajednici Hrabri telefon 104.811,71 kn
44 Želimo, Možemo, Znamo! UDRUGA RODITELJA DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU
Moje dijete SOLIN
67.666,67 kn
45 Želim voziti bicikl Biciklistički akademski sportski klub Vinica 120.904,76 kn
46 STEM Centar Međimurski informatički klub 120.422,09 kn
47 KLUBIRAM - jačanje i razvoj školskih volonterskih klubova Liga za prevenciju ovisnosti 131.380,00 kn
48 I JA TO MOGU Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji „Mali princ“ 117.659,87 kn
49 Go - igra jednakih mogućnosti Hrvatska igo udruga 115.571,66 kn
50 TRIBO MODERNA - capoeira za toleranciju i nenasilje Udruga Amazonas 109.100,00 kn
51 Škola poduzetništva za mlade Sirius - Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje 82.000,00 kn
52 Razmišljaj filmom Udruga Restart 113.891,34 kn
53 Konji-prijatelji i podrška Konjički klub Dunavski raj 101.666,67 kn
54 Mali i veliki kreativci Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije - Pula 91.984,89 kn
55 "Tragovima lokalnog i nacionalnog identiteta" Udruga veterana 7. gardijska brigada "PUMA" 109.366,67 kn
56 POP-SOS Dječje selo Hrvatska SOS DJEČJE SELO HRVATSKA 108.000,00 kn
57 "Ruka podrške" Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji "Maslačak" Križevci 85.470,99 kn
58 Mislimo savjesno, razvijajmo se održivo: Obrazovanje i odgoj za ljudska prava, odgovornost i aktivno građanstvo Kuća ljudskih prava Zagreb 106.233,33 kn
59 Održivi razvoj kroz dramski odgoj Dječja osječka kreativna kućica 95.000,00 kn
60 Outward Bound - programi doživljajne pedagogije u prirodi za mlade Hrvatska škola Outward Bound 115.034,56 kn
61 Poduzetnički skok u Dalj PRONI Centar za socijalno podučavanje 111.229,07 kn
62 Coding for Everyone START-UP udruga za poticanje poduzetništva i zapošljavanje mladih ljudi 112.966,67 kn
63 Kreativne inicijative učenika i roditelja za školu otvorenu zajednici Ambidekster klub 109.664,00 kn
64 Druženjem do prijateljstva Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Krapina 114.142,86 kn
65 #PitajMeKakoSam# Zajednica Pape Ivana XXIII 111.666,67 kn
66 Sudjelujem, aktiviram, kreiram u školi i zajednici Mreža mladih Hrvatske 107.763,52 kn
67 Financijska pismenost za srednje škole Štedopis, Institut za financijsko obrazovanje 83.969,00 kn
68 Razvojne radionice Gita Dječji centar Logos 82.600,00 kn
69 Soundsory Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići 101.333,33 kn
70 "OPIŠI ME!" Pragma 106.952,38 kn
71 Psihoedukacija mladih o rizicima za mentalno zdravlje Društvo za psihološku pomoć 89.931,93 kn
72 STEM JUNACI Udruga za promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu "Impress" Daruvar 112.600,00 kn
73 MALA SLOVA - VELIKE ŽELJE Udruga za pomoć djeci s teškoćama u učenju Šibensko-kninske županije IZVOR LJUBAVI Šibenik 114.826,55 kn
74 Poticanje matematičke kreativnosti i razvoja matematičkog talenta u školskoj godini 2019./2020. Mladi nadareni matematičari "Marin Getaldić" 100.000,00 kn
75 Poveži kulturnu baštinu i pametan razvoj SVIMA 93.333,33 kn


Stranica | Odluke | Odgoj i obrazovanje