Obrazac za izvješće o izvršenju projekta udruge

23. lipnja 2017.

Obavještavamo sve udruge čije projekte sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja putem Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2016./2017. da se Obrazac za izvješće o izvršenju projekta udruge nalazi na mrežnoj stranici Ministarstva.

Sukladno članku 5. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava projektu udruge u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2016./2017. korisnici su dužni dostaviti završno izvješće najkasnije 20 dana nakon planiranog izvršenja projekta.

Završno izvješće podnosi se na odgovarajućem obrascu uz koji treba priložiti potrebne dokumente te sadrži:
  1. opće podatke o udruzi i projektu,
  2. opis provedbe projekta,
  3. financijsko izvješće (uz priložene odgovarajuće dokumente u skladu s naputcima na obrascu i podsjetnikom za sastavljanje financijskog izvješća te ugovorom i naputkom za popunjavanje troškova projekta udruge),
  4. popis učenika/ca i drugih korisnika/ca koji su sudjelovali u sklopu sufinanciranoga projekta (popis treba ovjeriti škola ili druga institucija u sklopu koje se projekt provodio),
  5. izvješće o evaluaciji projekta,
  6. zapise, publikacije, novinske članke te ostale materijale koji prikazuju rad udruge u provedbi projekta.


Pisane vijesti | Formulari i obrasci | Odgoj i obrazovanje