Objava popisa korisnika ugovora u sklopu Poziva „Razvoj i jačanje sinergija s horizontalnim aktivnostima programa OBZOR 2020: Twinning i ERA Chairs“

U sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj i jačanje sinergija s horizontalnim aktivnostima programa OBZOR 2020: Twinning i ERA Chairs“ KK.01.1.1.06 potpisani su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava u ukupnome iznosu od 8.903.864,00 kune:
 
R. br. MIS kod Naziv prijavitelja Naziv projekta Iznos Stopa sufinaciranja
1. KK.01.1.1.06.0001 Sveučilište u Zagrebu,
Fakultet elektrotehnike i računarstva

Istraživačka infrastruktura Laboratorija za
podvodne sustave i tehnologije

(INFRA–LAPOST)

1.500.000,00 HRK 100%

Sažetak projekta:
Laboratorij za podvodne sustave i tehnologije (LAPOST) pri Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER) posljednjih godina pozicionirao se kao regionalni lider u području pomorske robotike sudjelovanjem u mnogobrojnim istraživačkim projektima koji su omogućili stjecanje opreme, istraživača te bogatoga istraživačkog iskustva. INFRA-LAPOST projekt omogućit će sinergiju s Obzor 2020 Twinning projektom EXCELLABUST te će značajno unaprijediti istraživačku infrastrukturu koja je prijeko potrebna kako bi se omogućilo daljnje napredovanje LAPOST-a. U sklopu INFRA-LAPOST projekta osuvremenit će se istraživačka infrastruktura u području pomorske robotike izgradnjom eksperimentalnoga bazena i popratnih istraživačkih prostora.
 
2. KK.01.1.1.06.0002 Agronomski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu
Uspostava laboratorija
za arheogenetiku
Agronomskoga
fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu
1.498.595,00 HRK 100%

Sažetak projekta:
Arheogenetika je mlada i ugledna znanstvena disciplina koja se pojavom sekvenciranja nove generacije (NGS) ubrzano razvija i čija su istraživanja često objavljena u najpoznatijim znanstvenim časopisima. Hrvatska je poznata po mnogobrojnim arheološkim nalazištima i obilju arheološkog materijala biološkog porijekla (kosti životinja i ljudi) čije su analize obogatile naše spoznaje o čovjekovoj prošlosti. Dobar primjer su kosti neandertalca iz Vindije. S namjerom provođenja vrhunskih znanstvenih istraživanja i uspostave znanstvene suradnje između genetičara i znanstvenika koji proučavaju prošlost (arheolozi, geolozi, biolozi itd.), cilj ovog projekta je uspostava laboratorija za arheogenetiku. U široj regiji takav laboratorij ne postoji.
 
3. KK.01.1.1.06.0003 Ekonomski institut Zagreb Uspostava višenamjenske učionice na
Ekonomskome institutu, Zagreb -
EIZmetrics
1.469.940,00 HRK 100%

Sažetak projekta:
EIZmetrics projekt ima cilj uspostaviti funkcionalne računalne učionice na Ekonomskome institutu, Zagreb (EIZ). Uspostava ove višenamjenske učionice s odgovarajućom opremom omogućuje održavanje raznih treninga, kratkotrajnih radionica i ostalih aktivnosti širenja znanja koje bi provodili znanstvenici s EIZ-a i gostujući predavači. Treninzi i radionice odnosit će se na različita područja statistike i ekonometrije, programiranja, metode provođenja anketa i slična područja. Predloženi projekt u sinergiji je s projektom „Jačanje znanstvenih i istraživačkih kapaciteta Ekonomskoga instituta, Zagreb, kao temelja hrvatskoga socijalno-ekonomskoga rasta uz implementaciju Strategije pametne specijalizacije (SmartEIZ)“ koji provodi EIZ u sklopu Obzor 2020 programa.
 
4. KK.01.1.1.06.0004 Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet Omika pristup u veterinarskoj molekularnoj medicini 1.499.845,00 HRK 100%

Sažetak projekta:
Projektom „Omika pristup u veterinarskoj molekularnoj medicini“ ostvaruje se sinergija s projektom VetMedZg financiranim u sklopu FP7 programa. Korištenjem transkriptomike, proteomike i metabolomike u istraživanjima omogućit će se inovativan pristup dijagnostici, dubinskoj fenotipizaciji i identifikaciji bioloških puteva. Ovakvi pristupi jačat će sinergije s horizontalnim aktivnostima u istraživanjima niza zaraznih, metaboličkih i nutritivnih bolesti u pasa, peradi i goveda. Utvrđene promjene metabolita i proteina povezanih s određenim bolestima upotrebom novih biomarkera preciznije će odrediti potencijalne ciljne molekule u dijagnostici i terapiji bolesti te unaprijediti zdravlje i dobrobit životinja.
 
5. KK.01.1.1.06.0005 Institut Ruđer Bošković Sinergijom do izvrsnosti u istraživanju i
razvoju detektora, senzora i elektronike
1.495.850,00 HRK 100%

Sažetak projekta:
Svrha projekta je u sinergiji s ERA Chair projektom PaRaDeSEC unaprijediti postojeću znanstveno-istraživačku infrastrukturu Instituta Ruđer Bošković za istraživanje, razvoj i testiranje detektora, senzora i pripadajuće elektronike uz prilagodbu postojećega laboratorijskog prostora te nabavu nužne znanstveno-istraživačke opreme i materijala za podizanje kvalitete istraživanja. Provedbom projekta pridonijet će se stvaranju preduvjeta za nova istraživanja te prijenos znanja i iskustva međunarodnih stručnjaka u cilju dostizanja izvrsnosti u istraživanju i razvoju detektora, senzora i pripadajuće elektronike na Institutu Ruđer Bošković.
 
6. KK.01.1.1.06.0006 Institut Ruđer Bošković Sinergijom do uspjeha: RBI-T-WINNING i
ESIF udruženi u jačanju izvrsnosti Zavoda
za teorijsku fiziku Instituta Ruđer Bošković
(RBI-TWINN-SIN)
1.439.634,00 HRK 100%

Sažetak projekta:
Projekt RBI-TWINN-SIN će uz sinergiju s RBI-T-WINNING projektom zaokružiti nastojanja da ZTF postane istaknuti centar teorijske fizike. Svrha projekta je jačanje istraživačkoga potencijala ZTF-a uz predloženo unapređivanje opreme i infrastrukture i omogućavanje daljnjeg provođenja istraživanja potaknutog mjerama RBI-T-WINNING projekta. Aktivnosti RBI-TWINN-SIN projekta uključivat će nabavu znanstveno-istraživačke/IT opreme i programa, elektromontažne i građevinske radove u svrhu prilagodbe prostora za postavljanje i korištenje nabavljene opreme, uređenje i opremanje uredskih prostorija potrebnim sadržajima, nabavu potrošnoga istraživačkog materijala, aktivnost provedbe horizontalnih načela, upravljanje projektom i informiranje.

 

Pisane vijesti | Priopćenja | EU fondovi