Obavljanje djelatnosti posredovanja pri obavljanju studentskih poslova

U skladu s člankom 2. stavkom 5. i člankom 3. stavkom 6. Pravilnika o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja pri obavljanju studentskih poslova (Narodne novine, broj 3/2019.; u daljnjem tekstu: Pravilnik), zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju djelatnosti posredovanja i zahtjev za utvrđivanje uvjeta za nastavak obavljanja djelatnosti posredovanja pri obavljanju studentskih poslova podnose se na odgovarajućim obrascima koje propisuje Ministarstvo. 

Obrazac je potrebno ispuniti elektronički, ispisati te potpisani i ovjereni obrazac uz obveznu dokumentaciju propisanu člancima 2. i 3. Pravilnika dostaviti Ministarstvu poštom.

Zahtjev za izdavanje rješenja o obavljanju djelatnosti posredovanja pri obavljanju studentskih poslova podnosi se u svrhu izdavanja rješenja za inicijalno odobrenje za obavljanje djelatnosti posredovanja u sjedištu ili podružnici ustanove i predaje se na obrascu 'Obrazac posredovanje I'.

Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za nastavak obavljanja djelatnosti posredovanja pri obavljanju studentskih poslova podnosi se u svrhu ponovnog izdavanja rješenja o odobrenju djelatnosti posredovanja svakih pet godina, najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je izdano važeće rješenje posebno za svaku lokaciju na kojoj se obavlja djelatnost posredovanja i predaje se na obrascu 'Obrazac posredovanje II'.

Ispunjenost uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja utvrđuje se na osnovi dokumentacije priložene zahtjevu za odobrenje obavljanja djelatnosti posredovanja te očevidom Povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja.

Rješenje o odobrenju djelatnosti posredovanja iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo će izdati u roku od 60 dana od dana predaje urednog zahtjeva ustanovi koja ispunjava opće uvjete propisane Zakonom o obavljanju studentskih poslova (Narodne novine, broj 96/2018. i 16/2020.) i uvjete propisane Pravilnikom.

Pisane vijesti | Formulari i obrasci | Visoko obrazovanje