Obavijest u povodu najave novoga javnog okupljanja sindikata

S obzirom na najavu javnog okupljanja sindikata zbog nedostatka dijaloga, želimo jasno odbaciti te navode s nekoliko činjenica:

U tjedan dana predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja četiri puta su se sastali sa sindikatima zaposlenih u osnovnim i srednjim školama. Održana su ukupno dva sastanka pregovaračkih odbora te dva sastanka radnih skupina.

Pisane vijesti | Priopćenja | Stručna i radna tijela i povjerenstva