Obavijest o sufinanciranju roditeljskog udjela u cijeni predškolskog odgoja za djecu pripadnike romske nacionalne manjine u pedagoškoj godini 2018./2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavještava sve urede državne uprave u županijama, kao i Gradski ured za obrazovanje Grada Zagreba, da će i u pedagoškoj godini 2018./2019., sukladno Nacionalnoj strategiji za uključivanje Roma 2013. - 2020. godine, sufinancirati troškove predškolskog odgoja djece pripadnika romske nacionalne manjine.
 


Pisane vijesti | Nacionalne manjine