Obavijest o potpisanome Ugovoru u sklopu Operativnoga programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

U sklopu Operativnoga programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije potpisali su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za strateški projekt „Znanstveno i tehnologijsko predviđanje“, referentni broj KK.01.1.1.03.0001 u ukupnome iznosu od 15.494.132,14 kn, od čega je 85% sredstava osigurano preko Europskoga fonda za regionalni razvoj. Korisnik ovoga ugovora je Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Uprava za znanost i tehnologiju, Sektor za razvoj znanosti i tehnologije.

Strateški projekt ugovoren je na temelju provedenoga postupka izravne dodjele po pozivu na dostavu projektnoga prijedloga za strateški projekt „Znanstveno i tehnologijsko predviđanje“, KK.01.1.1.03.

Predmetni postupak izravne dodjele organiziran je u sklopu Prioritetne osi 1 Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja, razvoja i inovacija, Specifičnog cilja 1: Povećana sposobnost sektora za istraživanja, razvoj i inovacije (IRI) za provođenje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljavanje potreba gospodarstva Operativnoga programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, financiranoga sredstvima iz Europskoga fonda za regionalni razvoj.

Znanstveno i tehnologijsko predviđanje može se definirati kao sustavno prikupljanje podataka znanstvenih organizacija te kreiranje i provedba metodologije za srednjoročno i dugoročno kreiranje smjernica, strategija i planova razvoja u području znanosti i tehnologije s ciljem donošenja javnih politika u sustavu znanosti utemeljenih na dokazima.

Opći cilj projekta je stvaranje koherentnoga i cjelovitoga sustava za određivanje prioriteta za politika istraživanja, razvoja i inovacija u Hrvatskome istraživačkom i inovacijskom prostoru s naglaskom na stvaranje institucionalnoga okvira za planiranje, praćenje i provedbu politike istraživanja, razvoja i inovacija utemeljenih na dokazima.

Stranica | Projekti | EU fondovi